Často kladené otázky

Pre viac informácií o podujatí si môžete prečítať naše odpovede na zopár otázok, ktoré sa nás záujemcovia o Vrchársku korunu Trenčianska často pýtajú.

Ak ste nenašli to, čo vás zaujíma, kľudne nás kontaktujte.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Samozrejme, bikeri telom a dušou to asi dajú všetko zo svojho bydliska. Podmienkou absolvovania vrcholu je odfotiť sa na vrchole. Je to samozrejme na báze vzájomnej dôvery, je na každom, či to absolvuje z domu, od najbližšej dediny alebo vystúpi z auta 100 m od vrcholu. Ku každému vrcholu prikladáme mapky a trasy odporučených výjazdov. Tieto nie je potrebné dodržiavať, berte to iba ako odporučenie.

Začnem zoširoka. Snažili sme sa pre vás vybrať podľa nás najkrajšie a najzaujímavejšie vrchy Trenčianskeho kraja (a najbližšieho okolia), ktoré sú vhodné na cykloturistiku. Ako sme plánovali vrcholy, tak sme si uvedomili, v akom nádhernom kraji žijeme. Máme tu CKHO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy. Sú to nádherné územia, v ktorých však platia určité pravidlá pohybu na bicykli. Zákon je dosť rozsiahly a pre bežného človeka zložito napísaný, preto by sme radi zhrnuli praktické rady pre pohyb na bicykli v Chránených krajinných oblastiach (CHKO):

  • je možné pohybovať sa po vyznačených cyklotrasách (odporúčame cykloserver.cz, kde sú cyklotrasy a hranice CHKO vyznačené)
  • v druhom stupni ochrany je možný pohyb okrem toho po ceste, miestnej komunikácii a účelovej komunikácii (účelová komunikácia je aj lesná cesta a zvážnica)
  • vo vyšších stupňoch ochrany sa už po účelových komunikáciách jazdiť bicyklom nesmie.

Preto sme odporúčali trasy výjazdov na vrcholy, ktoré rešpektujú tieto pravidlá.

Ak budete plánovať svoje výjazdy, zoberte prosím do úvahy vyššie uvedené zásady. Veríme, že si užijete cyklovýlety po našom krásnom kraji.

Pre úspešné nahratie fotiek vrcholov na náš portál je potrebné sa najprv zaregistrovať. Následne v sekcii môj profil, po rozkliknutí ponuky „Upraviť profil / Nahrať fotky“, budete mať možnosť nahrať fotky ku konkrétnym vrcholom. Po nahratí fotiek ku všetkým dvadsiatim vrcholom je potrebné označiť možnosť „Už som zdolal všetky vrcholy“, aby ste boli zaradení medzi držiteľov koruny.

Poradie víťazov bude predbežne zoradené podľa dátumu a času zakliknutia možnosti „Už som zdolal všetky vrcholy“, ktorú označíte po absolvovaní výstupov na všetky vrcholy Vrchárskej koruny Trenčianska 2016 a nahratí fotiek všetkých vrcholov.

Po skončení súťaže bude celé poradie prekontrolované, kvôli prípadným porušeniam pravidiel a následne bude zostavené finálne poradie víťazov.

Áno, môžete sa zúčastniť aj viacerých kategórií Vrchárskej koruny Trenčianska. Potrebné je, aby ste si pre každú kategóriu vytvorili nový účet na našej stránke, kde zadáte vždy iný e-mail a iné užívateľské meno. Vaše krstné meno a priezvisko môže byť rovnaké.

Chceli by ste aj vy podporiť tento skvelý projekt? Prečítajte si viac o Vrchárskej korune alebo nás kontaktujte.

Scroll to Top