Jozef Orechovský a Matej Orechovský

19.Žalostiná

100.-101.

Jozef Orechovský a Matej Orechovský

1970

Trenčín

Je to moja tretia účasť na VKT a syn Matej sa zúčastnil druhý krát vždy si to riadne užijeme.

S kým spoločne absolvujete VKT?

syn Matej Orechovský nar. 2005

Ktorý vrchol sa Vám páčil najviac?

Ktorý bol najnáročnejší?

Na koľkých vrcholoch ste boli tento rok prvý krát v živote?

Akú zaujímavú historku ste zažili pri zdolávaní vrcholov?

Čo by ste na VKT zmenili alebo vylepšili?

Aký vrchol by ste zaradili do ďalšieho ročníka?

Návrat hore