Matej Zachar

7-Matej

50.-53.

Matej Zachar

2012

Dubnica nad Váhom

Som prvák na základnej škole.

S kým spoločne absolvujete VKT?

S bratom, mamou a otcom.

Ktorý vrchol sa Vám páčil najviac?

Butkov

Ktorý bol najnáročnejší?

Štyri chotáre

Na koľkých vrcholoch ste boli tento rok prvý krát v živote?

Na všetkých okrem Butkova, Trenčianskeho hradu, Lednického hradu, Mohyly MRŠ a Inovca.

Akú zaujímavú historku ste zažili pri zdolávaní vrcholov?

Čo by ste na VKT zmenili alebo vylepšili?

Aký vrchol by ste zaradili do ďalšieho ročníka?

Dubnická kalvária

Návrat hore