Miloš Lukačka

15_Adamkov

75.

Miloš Lukačka

1968

Trenčín

S kým spoločne absolvujete VKT?

Ktorý vrchol sa Vám páčil najviac?

Žalostiná

Ktorý bol najnáročnejší?

Žalostiná

Na koľkých vrcholoch ste boli tento rok prvý krát v živote?

8

Akú zaujímavú historku ste zažili pri zdolávaní vrcholov?

Čo by ste na VKT zmenili alebo vylepšili?

Aký vrchol by ste zaradili do ďalšieho ročníka?

Návrat hore