Viera Fabiánová

portasV

23.-24.

Viera Fabiánová

1964

Nová Dubnica

S kým spoločne absolvujete VKT?

Dominik Holec

Ktorý vrchol sa Vám páčil najviac?

Ktorý bol najnáročnejší?

Na koľkých vrcholoch ste boli tento rok prvý krát v živote?

Akú zaujímavú historku ste zažili pri zdolávaní vrcholov?

Čo by ste na VKT zmenili alebo vylepšili?

Aký vrchol by ste zaradili do ďalšieho ročníka?

Návrat hore