Mapa vrcholov 2019

","%_pods_vyskovy_profil%":"8140","%_pods_velka_mapa%":"8141","%_pods_galeria%":"8143","%_pods_mapy%":"8142","%vyskovy_profil%":"8140","%velka_mapa%":"8141","%galeria%":"8143","%mapy%":"8142","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8043,"custom_filters":[],"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"19. \u017dalostin\u00e1","infowindow_content":"
\r\n
19. \u017dalostin\u00e1<\/a><\/div>\r\n
\"19.<\/div><\/a>\r\n

\u017dalostin\u00e1 ( 625 m.n.m., GPS 48.81764N, 17.42749E)
\nNa \u010derveno natret\u00e1 dreven\u00e1 rozh\u013ead\u0148a na tr\u00e1vnatom vrchole \u017dalostin\u00e1 sa nach\u00e1dza nad obcou Vrbovce. Z obce sa vyd\u00e1me po
cyklotrase 2202<\/a> smerom na Chvojnicu. Pri zna\u010dke Senn\u00e9 diely odbo\u010d\u00edme po zelenej na Hate Klva\u010de. Odtia\u013e pokra\u010dujeme po\u013enou cestou k rozh\u013eadni.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.81764","lng":"17.42749","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/19-zalostina\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"\u017dalostin\u00e1 ( 625 m.n.m., GPS 48.81764N, 17.42749E)
\r\nNa \u010derveno natret\u00e1 dreven\u00e1 rozh\u013ead\u0148a na tr\u00e1vnatom vrchole \u017dalostin\u00e1 sa nach\u00e1dza nad obcou Vrbovce. Z obce sa vyd\u00e1me po
cyklotrase 2202<\/a> smerom na Chvojnicu. Pri zna\u010dke Senn\u00e9 diely odbo\u010d\u00edme po zelenej na Hate Klva\u010de. Odtia\u013e pokra\u010dujeme po\u013enou cestou k rozh\u013eadni.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"19. \u017dalostin\u00e1","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/19-zalostina\/","post_featured_image":"
\"19.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/9d35262571\/","%nazov_vrcholu%":"\u017dalostin\u00e1","%nadmorska_vyska%":"625 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.81764N, 17.42749E","%odporucene_miesto_startu%":"Vrbovce","%vzdialenost%":"5 km","%nastupane_metre%":"304 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553064:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8138","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.81764","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.42749","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8135","%_pods_velka_mapa%":"8136","%_pods_galeria%":"8138","%_pods_mapy%":"8137","%vyskovy_profil%":"8135","%velka_mapa%":"8136","%galeria%":"8138","%mapy%":"8137","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8042,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"18. Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a","infowindow_content":"
\r\n
18. Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a<\/a><\/div>\r\n
\"18.<\/div><\/a>\r\n

Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a (396 m.n.m., GPS 48.85122N, 17.84245E)
\nTento majest\u00e1tny strom, ktor\u00fd bol kandid\u00e1tom na strom roka v 2011, m\u00e1 350 rokov, obvod kme\u0148a 440 cm, v\u00fd\u0161ku 20 m a priemer koruny 25 m. Strom st\u00e1le rod\u00ed a jeho chutn\u00e9 plody sa vyu\u017e\u00edvaj\u00fa na su\u0161enie, zav\u00e1ranie a vz\u00e1cnu p\u00e1lenku \u2013 tradi\u010dn\u00fa oskoru\u0161ovicu. K Zich\u00e1\u010dkovej oskoru\u0161i sa dostaneme napr\u00edklad z Bo\u0161\u00e1ce po cca 2,5 km v smere Zabudi\u0161ov\u00e1, u\u017e v miernom st\u00fapan\u00ed pri druhej zast\u00e1vke SAD odbo\u010d\u00edme v\u013eavo do \u010dasti Chv\u00edlovec. Po asi 200m za z\u00e1hradnou chatkou \u2013 v\u013eavo rastie strom.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.85122","lng":"17.84245","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/18-zichackova-oskorusa\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a (396 m.n.m., GPS 48.85122N, 17.84245E)
\r\nTento majest\u00e1tny strom, ktor\u00fd bol kandid\u00e1tom na strom roka v 2011, m\u00e1 350 rokov, obvod kme\u0148a 440 cm, v\u00fd\u0161ku 20 m a priemer koruny 25 m. Strom st\u00e1le rod\u00ed a jeho chutn\u00e9 plody sa vyu\u017e\u00edvaj\u00fa na su\u0161enie, zav\u00e1ranie a vz\u00e1cnu p\u00e1lenku \u2013 tradi\u010dn\u00fa oskoru\u0161ovicu. K Zich\u00e1\u010dkovej oskoru\u0161i sa dostaneme napr\u00edklad z Bo\u0161\u00e1ce po cca 2,5 km v smere Zabudi\u0161ov\u00e1, u\u017e v miernom st\u00fapan\u00ed pri druhej zast\u00e1vke SAD odbo\u010d\u00edme v\u013eavo do \u010dasti Chv\u00edlovec. Po asi 200m za z\u00e1hradnou chatkou \u2013 v\u013eavo rastie strom.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"18. Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/18-zichackova-oskorusa\/","post_featured_image":"
\"18.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/837f262570\/","%nazov_vrcholu%":"Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a","%nadmorska_vyska%":"396 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.85122N, 17.84245E","%odporucene_miesto_startu%":"Bo\u0161\u00e1ca","%vzdialenost%":"4 km","%nastupane_metre%":"177 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553064:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8133","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.85122","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.84245","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8130","%_pods_velka_mapa%":"8131","%_pods_galeria%":"8133","%_pods_mapy%":"8132","%vyskovy_profil%":"8130","%velka_mapa%":"8131","%galeria%":"8133","%mapy%":"8132","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8041,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"17. Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka","infowindow_content":"
\r\n
17. Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka<\/a><\/div>\r\n
\"17.<\/div><\/a>\r\n

Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka Sv. August\u00edna (522 m.n.m., GPS 49.12796N, 18.11484E)
\nNeskorobarokov\u00e1 kaplnka Sv. August\u00edna postaven\u00e1 v r. 1788 je n\u00e1rodnou kult\u00farnou pamiatkou. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad z obce Tuchy\u0148a cez \u010cerven\u00fd Kame\u0148 a \u010falej po asfaltke k hranici s \u010ceskou republikou (smer Neda\u0161ova Lhota).<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.12796","lng":"18.11484","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/17-zapechova-kaplnka\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka Sv. August\u00edna (522 m.n.m., GPS 49.12796N, 18.11484E)
\r\nNeskorobarokov\u00e1 kaplnka Sv. August\u00edna postaven\u00e1 v r. 1788 je n\u00e1rodnou kult\u00farnou pamiatkou. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad z obce Tuchy\u0148a cez \u010cerven\u00fd Kame\u0148 a \u010falej po asfaltke k hranici s \u010ceskou republikou (smer Neda\u0161ova Lhota).","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"17. Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/17-zapechova-kaplnka\/","post_featured_image":"
\"17.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/924e262569\/","%nazov_vrcholu%":"Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka","%nadmorska_vyska%":"522 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.12796N, 18.11484E","%odporucene_miesto_startu%":"Tuchy\u0148a","%vzdialenost%":"15 km","%nastupane_metre%":"350 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553064:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8129","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.12796","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.11484","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8123","%_pods_velka_mapa%":"8124","%_pods_galeria%":"8129","%_pods_mapy%":"8248","%vyskovy_profil%":"8123","%velka_mapa%":"8124","%galeria%":"8129","%mapy%":"8248","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8040,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"15. \u00datul\u0148a Izba","infowindow_content":"
\r\n
15. \u00datul\u0148a Izba<\/a><\/div>\r\n
\"15.<\/div><\/a>\r\n

\u00datul\u0148a Izba (750 m.n.m., GPS 48.72451N, 17.99597E)
\nTuristick\u00e1 \u00fatul\u0148a Izba sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu sa dostaneme z\u00a0Kellys Bikepark K\u00e1lnica\u00a0po
cyklotrase 5330<\/a>. Pri vrchole je studni\u010dka, kde je mo\u017en\u00e9 si doplni\u0165 vodu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.72451","lng":"17.99597","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/15-utulna-izba\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"\u00datul\u0148a Izba (750 m.n.m., GPS 48.72451N, 17.99597E)
\r\nTuristick\u00e1 \u00fatul\u0148a Izba sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu sa dostaneme z\u00a0Kellys Bikepark K\u00e1lnica\u00a0po
cyklotrase 5330<\/a>. Pri vrchole je studni\u010dka, kde je mo\u017en\u00e9 si doplni\u0165 vodu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"15. \u00datul\u0148a Izba","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/15-utulna-izba\/","post_featured_image":"
\"15.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/1d5d262566\/","%nazov_vrcholu%":"\u00datul\u0148a Izba","%nadmorska_vyska%":"750 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.72451N, 17.99597E","%odporucene_miesto_startu%":"Bikepark K\u00e1lnica","%vzdialenost%":"8 km","%nastupane_metre%":"569 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1585553065:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8117","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.72451","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.99597","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8114","%_pods_velka_mapa%":"8115","%_pods_galeria%":"8117","%_pods_mapy%":"8116","%vyskovy_profil%":"8114","%velka_mapa%":"8115","%galeria%":"8117","%mapy%":"8116","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8038,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"14. Sedlo Klapy","infowindow_content":"
\r\n
14. Sedlo Klapy<\/a><\/div>\r\n
\"14.<\/div><\/a>\r\n

Sedlo Klapy (498 m.n.m., GPS 49.16307N, 18.43347E)
\nVrchol sa nech\u00e1dza nad Vodnou n\u00e1dr\u017eou Nosice. Do Sedla Klapy vedie
cyklotrasa 8313<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna na hlavnej ceste pri pohostinstve v Orlovom. Z vrcholu je v\u00fdh\u013ead na okolit\u00fa krajinu a kr\u00e1sny pr\u00edrodn\u00fd mas\u00edv Klapy.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.16307","lng":"18.43347","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/14-sedlo-klapy\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Sedlo Klapy (498 m.n.m., GPS 49.16307N, 18.43347E)
\r\nVrchol sa nech\u00e1dza nad Vodnou n\u00e1dr\u017eou Nosice. Do Sedla Klapy vedie
cyklotrasa 8313<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna na hlavnej ceste pri pohostinstve v Orlovom. Z vrcholu je v\u00fdh\u013ead na okolit\u00fa krajinu a kr\u00e1sny pr\u00edrodn\u00fd mas\u00edv Klapy.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"14. Sedlo Klapy","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/14-sedlo-klapy\/","post_featured_image":"
\"14.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/a0d1262564\/","%nazov_vrcholu%":"Sedlo Klapy","%nadmorska_vyska%":"498 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.16307N, 18.43347E","%odporucene_miesto_startu%":"Pova\u017esk\u00e1 Bystrica \u2013 Orlov\u00e9","%vzdialenost%":"6 km","%nastupane_metre%":"299 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553065:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8112","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.16307","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.43347","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8109","%_pods_velka_mapa%":"8110","%_pods_galeria%":"8112","%_pods_mapy%":"8253","%vyskovy_profil%":"8109","%velka_mapa%":"8110","%galeria%":"8112","%mapy%":"8253","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8037,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"13. Sedlo Adamkov","infowindow_content":"
\r\n
13. Sedlo Adamkov<\/a><\/div>\r\n
\"13.<\/div><\/a>\r\n

Sedlo Adamkov (858 m.n.m., GPS 49.29717N, 18.30859E)
\nVrchol sa nach\u00e1dza v pohor\u00ed Javorn\u00edky nad ly\u017eiarskym strediskom Ski R\u00e1ztoka – Horn\u00e1 Marikov\u00e1. K vrcholu sa dostaneme po
cyklotrase 2307<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna v obci Udi\u010da na kri\u017eovatke s V\u00e1\u017eskou cyklomagistr\u00e1lou.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.29717","lng":"18.30859","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/13-sedlo-adamkov\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Sedlo Adamkov (858 m.n.m., GPS 49.29717N, 18.30859E)
\r\nVrchol sa nach\u00e1dza v pohor\u00ed Javorn\u00edky nad ly\u017eiarskym strediskom Ski R\u00e1ztoka - Horn\u00e1 Marikov\u00e1. K vrcholu sa dostaneme po
cyklotrase 2307<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna v obci Udi\u010da na kri\u017eovatke s V\u00e1\u017eskou cyklomagistr\u00e1lou.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"13. Sedlo Adamkov","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/13-sedlo-adamkov\/","post_featured_image":"
\"13.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/5e1b262563\/","%nazov_vrcholu%":"Sedlo Adamkov","%nadmorska_vyska%":"858 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.29717N, 18.30859E","%odporucene_miesto_startu%":"Udi\u010da","%vzdialenost%":"23 km","%nastupane_metre%":"755 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553065:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8107","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.29717","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.30859","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8104","%_pods_velka_mapa%":"8105","%_pods_galeria%":"8107","%_pods_mapy%":"8106","%vyskovy_profil%":"8104","%velka_mapa%":"8105","%galeria%":"8107","%mapy%":"8106","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8036,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"12. Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec","infowindow_content":"
\r\n
12. Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec<\/a><\/div>\r\n
\"12.<\/div><\/a>\r\n

Rozh\u013ead\u0148a Jelenec (28 m.n.m., GPS 48.86018N, 17.70297E)
\nB\u00fdval\u00e1 vojensk\u00e1 ve\u017ea Jelenec sa nach\u00e1dza na hranici s \u010ceskou republikou. K vrcholu sa dostaneme od Holubyho chaty po zelenej turistickej zna\u010dke, z ktorej odbo\u010d\u00edme priamo k rozh\u013eadni.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.97340","lng":"18.06148","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/12-rozhladna-maly-jelenec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rozh\u013ead\u0148a Jelenec (28 m.n.m., GPS 48.86018N, 17.70297E)
\r\nB\u00fdval\u00e1 vojensk\u00e1 ve\u017ea Jelenec sa nach\u00e1dza na hranici s \u010ceskou republikou. K vrcholu sa dostaneme od Holubyho chaty po zelenej turistickej zna\u010dke, z ktorej odbo\u010d\u00edme priamo k rozh\u013eadni.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"12. Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/12-rozhladna-maly-jelenec\/","post_featured_image":"
\"12.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/5ed0262562\/","%nazov_vrcholu%":"Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec","%nadmorska_vyska%":"459 m n.m.","%gps_suradnice%":"","%odporucene_miesto_startu%":"Nem\u0161ov\u00e1 Lubor\u010da","%vzdialenost%":"5 km","%nastupane_metre%":"257 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585552767:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8102","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.97340","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.06148","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8099","%_pods_velka_mapa%":"8100","%_pods_galeria%":"8102","%_pods_mapy%":"8101","%vyskovy_profil%":"8099","%velka_mapa%":"8100","%galeria%":"8102","%mapy%":"8101","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8035,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"10. Rozh\u013ead\u0148a Jelenec","infowindow_content":"
\r\n
10. Rozh\u013ead\u0148a Jelenec<\/a><\/div>\r\n
\"10.<\/div><\/a>\r\n

Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec (459 m.n.m., GPS 48.97340N, 18.06148E)
\nRozh\u013ead\u0148a na Malom Jelenci sa nach\u00e1dza v malebnom prostred\u00ed Nem\u0161ovej, v \u010dasti Tren\u010dianska Z\u00e1vada, ne\u010faleko Gazdovstva Uhlisk\u00e1. Z v\u00fd\u0161ky 24 m je pekn\u00fd v\u00fdh\u013ead na Biele Karpaty, Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy, Pova\u017esk\u00fd Inovec, Vr\u0161ateck\u00e9 bradl\u00e1 a dokonca i Martinsk\u00e9 hole.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.86018","lng":"17.70297","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/10-rozhladna-jelenec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec (459 m.n.m., GPS 48.97340N, 18.06148E)
\r\nRozh\u013ead\u0148a na Malom Jelenci sa nach\u00e1dza v malebnom prostred\u00ed Nem\u0161ovej, v \u010dasti Tren\u010dianska Z\u00e1vada, ne\u010faleko Gazdovstva Uhlisk\u00e1. Z v\u00fd\u0161ky 24 m je pekn\u00fd v\u00fdh\u013ead na Biele Karpaty, Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy, Pova\u017esk\u00fd Inovec, Vr\u0161ateck\u00e9 bradl\u00e1 a dokonca i Martinsk\u00e9 hole.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"10. Rozh\u013ead\u0148a Jelenec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/10-rozhladna-jelenec\/","post_featured_image":"
\"10.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/816b262559\/","%nazov_vrcholu%":"Rozh\u013ead\u0148a Jelenec","%nadmorska_vyska%":"928 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.86018N, 17.70297E","%odporucene_miesto_startu%":"Cetuna","%vzdialenost%":"11 km","%nastupane_metre%":"678 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1585552706:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8091","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.86018","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.70297","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8088","%_pods_velka_mapa%":"8089","%_pods_galeria%":"8091","%_pods_mapy%":"8090","%vyskovy_profil%":"8088","%velka_mapa%":"8089","%galeria%":"8091","%mapy%":"8090","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8033,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"9. Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka","infowindow_content":"
\r\n
9. Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka<\/a><\/div>\r\n
\"9.<\/div><\/a>\r\n

Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka (329 m.n.m., GPS 48.86626N, 18.08799E)
\nRozh\u013ead\u0148a je ob\u013e\u00faben\u00fdm cie\u013eom miestnych obyvate\u013eov ale aj cyklistov z okolia). Nach\u00e1dza sa nad obcou Soblahov na trase b\u00fdvalej lesnej \u017eeleznice (dom\u00e1ci poznaj\u00fa pod ozna\u010den\u00edm \u00dazkoko\u013eajka).<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.86626","lng":"18.08799","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/9-rozhladna-dubravka\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka (329 m.n.m., GPS 48.86626N, 18.08799E)
\r\nRozh\u013ead\u0148a je ob\u013e\u00faben\u00fdm cie\u013eom miestnych obyvate\u013eov ale aj cyklistov z okolia). Nach\u00e1dza sa nad obcou Soblahov na trase b\u00fdvalej lesnej \u017eeleznice (dom\u00e1ci poznaj\u00fa pod ozna\u010den\u00edm \u00dazkoko\u013eajka).","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"9. Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/9-rozhladna-dubravka\/","post_featured_image":"
\"9.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/7859262558\/","%nazov_vrcholu%":"Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka","%nadmorska_vyska%":"329 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.86626N, 18.08799E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"6 km","%nastupane_metre%":"162 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585552722:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8086","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.86626","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.08799","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8083","%_pods_velka_mapa%":"8084","%_pods_galeria%":"8086","%_pods_mapy%":"8085","%vyskovy_profil%":"8083","%velka_mapa%":"8084","%galeria%":"8086","%mapy%":"8085","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8032,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"8. Rom\u00e1nsky kostol Haluzice","infowindow_content":"
\r\n
8. Rom\u00e1nsky kostol Haluzice<\/a><\/div>\r\n
\"8.<\/div><\/a>\r\n

Rom\u00e1nsky kostol Haluzice (270 m.n.m., GPS 48.82091N, 17.86969E)
\nZr\u00facanina Rom\u00e1nskeho kostola sa sa nach\u00e1dza pri obci Haluzice. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad po
cyklotrase 020<\/a> z obce Tren\u010dianske Bohuslavice.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.82091","lng":"17.86969","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/8-romansky-kostol-haluzice\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rom\u00e1nsky kostol Haluzice (270 m.n.m., GPS 48.82091N, 17.86969E)
\r\nZr\u00facanina Rom\u00e1nskeho kostola sa sa nach\u00e1dza pri obci Haluzice. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad po
cyklotrase 020<\/a> z obce Tren\u010dianske Bohuslavice.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"8. Rom\u00e1nsky kostol Haluzice","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/8-romansky-kostol-haluzice\/","post_featured_image":"
\"8.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/b45a262556\/","%nazov_vrcholu%":"Rom\u00e1nsky kostol Haluzice","%nadmorska_vyska%":"270 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.82091N, 17.86969E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"19 km","%nastupane_metre%":"124 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553066:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8081","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.82091","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.86969","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8078","%_pods_velka_mapa%":"8079","%_pods_galeria%":"8081","%_pods_mapy%":"8080","%vyskovy_profil%":"8078","%velka_mapa%":"8079","%galeria%":"8081","%mapy%":"8080","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8031,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"7. Port\u00e1\u0161","infowindow_content":"
\r\n
7. Port\u00e1\u0161<\/a><\/div>\r\n
\"7.<\/div><\/a>\r\n

Port\u00e1\u0161 (920 m.n.m., GPS 49.29488N, 18.24538E)
\nHorsk\u00fd hotel Port\u00e1\u0161 sa nach\u00e1dza na hrebeni Javorn\u00edkov na hranici s \u010ceskou republikou.
\nK vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad z obce Lazy pod Makytou po
cyklotrase 5314<\/a>.
\nNa vrchole odpor\u00fa\u010dame ob\u010derstvi\u0165 sa a ochutna\u0165 miestne \u0161peciality.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.29488","lng":"18.24538","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/7-portas\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Port\u00e1\u0161 (920 m.n.m., GPS 49.29488N, 18.24538E)
\r\nHorsk\u00fd hotel Port\u00e1\u0161 sa nach\u00e1dza na hrebeni Javorn\u00edkov na hranici s \u010ceskou republikou.\r\nK vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad z obce Lazy pod Makytou po
cyklotrase 5314<\/a>.\r\nNa vrchole odpor\u00fa\u010dame ob\u010derstvi\u0165 sa a ochutna\u0165 miestne \u0161peciality.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"7. Port\u00e1\u0161","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/7-portas\/","post_featured_image":"
\"7.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/e104262388\/","%nazov_vrcholu%":"Port\u00e1\u0161","%nadmorska_vyska%":"920 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.29488N, 18.24538E","%odporucene_miesto_startu%":"L\u00faky pod Makytou","%vzdialenost%":"16 km","%nastupane_metre%":"672 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553066:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8076","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.29488","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.24538","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8073","%_pods_velka_mapa%":"8074","%_pods_galeria%":"8076","%_pods_mapy%":"8075","%vyskovy_profil%":"8073","%velka_mapa%":"8074","%galeria%":"8076","%mapy%":"8075","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8030,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"6. Kykula","infowindow_content":"
\r\n
6. Kykula<\/a><\/div>\r\n
\"6.<\/div><\/a>\r\n

Kykula (725 m.n.m., GPS 48.92774N, 17.84754E)
\nKykula sa nach\u00e1dza na hranici s \u010ceskou republikou. K vrcholu sa dostaneme z obce Chocholn\u00e1 po asfaltovej ceste na hrebe\u0148 a \u010falej po \u010dervenej turistickej zna\u010dke.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.92774","lng":"17.84754","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/6-kykula\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Kykula (725 m.n.m., GPS 48.92774N, 17.84754E)
\r\nKykula sa nach\u00e1dza na hranici s \u010ceskou republikou. K vrcholu sa dostaneme z obce Chocholn\u00e1 po asfaltovej ceste na hrebe\u0148 a \u010falej po \u010dervenej turistickej zna\u010dke.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"6. Kykula","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/6-kykula\/","post_featured_image":"
\"6.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/d213262387\/","%nazov_vrcholu%":"Kykula","%nadmorska_vyska%":"725 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.92774N, 17.84754E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"22 km","%nastupane_metre%":"634 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553066:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8071","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.92774","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.84754","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8068","%_pods_velka_mapa%":"8069","%_pods_galeria%":"8071","%_pods_mapy%":"8070","%vyskovy_profil%":"8068","%velka_mapa%":"8069","%galeria%":"8071","%mapy%":"8070","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8029,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"5. Ko\u0161eck\u00fd hrad","infowindow_content":"
\r\n
5. Ko\u0161eck\u00fd hrad<\/a><\/div>\r\n
\"5.<\/div><\/a>\r\n

Ko\u0161eck\u00fd hrad (454 m.n.m., GPS 48.97611N, 18.30648E)
\nZvy\u0161ky Ko\u0161eck\u00e9ho hradu sa nach\u00e1dzaj\u00fa nad obcou Ko\u0161eck\u00e9 Podhradie. Ko\u0161eck\u00fd hrad bol u\u017e zaraden\u00fd do VKT v prvom ro\u010dn\u00edku. K vrcholu sa dostaneme po zelenej turistickej zna\u010dke. St\u00fapanie sa k vrcholu zdvihne a na bicykli vrchol zdolaj\u00fa iba t\u00ed najlep\u0161\u00ed.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.97611","lng":"18.30648","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/5-kosecky-hrad\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Ko\u0161eck\u00fd hrad (454 m.n.m., GPS 48.97611N, 18.30648E)
\r\nZvy\u0161ky Ko\u0161eck\u00e9ho hradu sa nach\u00e1dzaj\u00fa nad obcou Ko\u0161eck\u00e9 Podhradie. Ko\u0161eck\u00fd hrad bol u\u017e zaraden\u00fd do VKT v prvom ro\u010dn\u00edku. K vrcholu sa dostaneme po zelenej turistickej zna\u010dke. St\u00fapanie sa k vrcholu zdvihne a na bicykli vrchol zdolaj\u00fa iba t\u00ed najlep\u0161\u00ed.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"5. Ko\u0161eck\u00fd hrad","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/5-kosecky-hrad\/","post_featured_image":"
\"5.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/f2c7262385\/","%nazov_vrcholu%":"Ko\u0161eck\u00fd hrad","%nadmorska_vyska%":"454 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.97611N, 18.30648E","%odporucene_miesto_startu%":"Ko\u0161eca","%vzdialenost%":"7 km","%nastupane_metre%":"232 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1585553066:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8065","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.97611","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.30648","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8063","%_pods_velka_mapa%":"8064","%_pods_galeria%":"8065","%_pods_mapy%":"8252","%vyskovy_profil%":"8063","%velka_mapa%":"8064","%galeria%":"8065","%mapy%":"8252","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8028,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"4. Kl\u00e1\u0161tor na Skalke","infowindow_content":"
\r\n
4. Kl\u00e1\u0161tor na Skalke<\/a><\/div>\r\n
\"4.<\/div><\/a>\r\n

Kl\u00e1\u0161tor na Skalke (215 m.n.m., GPS 48.91455N, 18.07317E)
\nZr\u00facanina kl\u00e1\u0161tora Ve\u013ek\u00e1 Skalka je najstar\u0161\u00edm p\u00fatnick\u00fdm miestom na Slovensku. Nach\u00e1dza sa pri obci Skalka v tesnej bl\u00edzkosti pripravovanej cyklotrasy, ktor\u00e1 bude sp\u00e1ja\u0165 Tren\u010diansky hrad s hradom Brumov.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.91455","lng":"18.07317","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/4-klastor-na-skalke\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Kl\u00e1\u0161tor na Skalke (215 m.n.m., GPS 48.91455N, 18.07317E)
\r\nZr\u00facanina kl\u00e1\u0161tora Ve\u013ek\u00e1 Skalka je najstar\u0161\u00edm p\u00fatnick\u00fdm miestom na Slovensku. Nach\u00e1dza sa pri obci Skalka v tesnej bl\u00edzkosti pripravovanej cyklotrasy, ktor\u00e1 bude sp\u00e1ja\u0165 Tren\u010diansky hrad s hradom Brumov.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"4. Kl\u00e1\u0161tor na Skalke","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/4-klastor-na-skalke\/","post_featured_image":"
\"4.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/e52c262384\/","%nazov_vrcholu%":"Kl\u00e1\u0161tor na Skalke","%nadmorska_vyska%":"215 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.91455N, 18.07317E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"6 km","%nastupane_metre%":"84 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553067:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8060","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.91455","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.07317","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8058","%_pods_velka_mapa%":"8059","%_pods_galeria%":"8060","%_pods_mapy%":"8061","%vyskovy_profil%":"8058","%velka_mapa%":"8059","%galeria%":"8060","%mapy%":"8061","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8027,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"3. Inovec","infowindow_content":"
\r\n
3. Inovec<\/a><\/div>\r\n
\"3.<\/div><\/a>\r\n

Inovec (1042 m.n.m., GPS 48.77466N, 18.04208E)
\nInovec je jedn\u00fdm z tradi\u010dn\u00fdch vrcholov VKT. Je najvy\u0161\u0161\u00ed bod Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. Na vrchole sa nach\u00e1dza kovov\u00e1 rozh\u013ead\u0148a, z ktorej je kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na okolie.
\nPo ceste k vrcholu odpor\u00fa\u010dame ob\u010derstvi\u0165 sa na Inoveckej chate a ak budete ma\u0165 dos\u0165 s\u00edl pokra\u010dova\u0165 k \u010fal\u0161\u00edm vrcholom po hrebeni po
cyklotrase 043<\/a>.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.77466","lng":"18.04208","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/3-inovec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Inovec (1042 m.n.m., GPS 48.77466N, 18.04208E)
\r\nInovec je jedn\u00fdm z tradi\u010dn\u00fdch vrcholov VKT. Je najvy\u0161\u0161\u00ed bod Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. Na vrchole sa nach\u00e1dza kovov\u00e1 rozh\u013ead\u0148a, z ktorej je kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na okolie.\r\nPo ceste k vrcholu odpor\u00fa\u010dame ob\u010derstvi\u0165 sa na Inoveckej chate a ak budete ma\u0165 dos\u0165 s\u00edl pokra\u010dova\u0165 k \u010fal\u0161\u00edm vrcholom po hrebeni po
cyklotrase 043<\/a>.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"3. Inovec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/3-inovec\/","post_featured_image":"
\"3.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/e021262386\/","%nazov_vrcholu%":"Inovec","%nadmorska_vyska%":"1042 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.77466N, 18.04208E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010dianske Jastrabie","%vzdialenost%":"11 km","%nastupane_metre%":"808 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553067:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8055","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.77466","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.04208","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8053","%_pods_velka_mapa%":"8054","%_pods_galeria%":"8055","%_pods_mapy%":"8251","%vyskovy_profil%":"8053","%velka_mapa%":"8054","%galeria%":"8055","%mapy%":"8251","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8026,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"2. \u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo","infowindow_content":"
\r\n
2. \u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo<\/a><\/div>\r\n
\"2.<\/div><\/a>\r\n

\u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo (702 m.n.m., GPS 48.93165N, 18.52698E)
\nVrchol sa nach\u00e1dza na
cyklotrase 2308<\/a> v okrese Prievidza. K vrcholu pr\u00eddeme z obce G\u00e1pel Koh\u00fatovou dolinou.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.93165","lng":"18.52698","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/2-cicermanske-sedlo\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"\u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo (702 m.n.m., GPS 48.93165N, 18.52698E)
\r\nVrchol sa nach\u00e1dza na
cyklotrase 2308<\/a> v okrese Prievidza. K vrcholu pr\u00eddeme z obce G\u00e1pel Koh\u00fatovou dolinou.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"2. \u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/2-cicermanske-sedlo\/","post_featured_image":"
\"2.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/466a262383\/","%nazov_vrcholu%":"\u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo","%nadmorska_vyska%":"702 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.93165N, 18.52698E","%odporucene_miesto_startu%":"\u010cavoj","%vzdialenost%":"8 km","%nastupane_metre%":"404 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585552922:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8050","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.93165","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.52698","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8048","%_pods_velka_mapa%":"8049","%_pods_galeria%":"8050","%_pods_mapy%":"8051","%vyskovy_profil%":"8048","%velka_mapa%":"8049","%galeria%":"8050","%mapy%":"8051","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8025,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"1. Bohu\u0161ova studni\u010dka","infowindow_content":"
\r\n
1. Bohu\u0161ova studni\u010dka<\/a><\/div>\r\n
\"1.<\/div><\/a>\r\n

Bohu\u0161ova studni\u010dka (800 m.n.m., GPS 48.74314N, 17.99818E)
\nBohu\u0161ova studni\u010dka sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca medzi vrcholmi Jakubov\u00e1 a Ostr\u00fd vrch. Je v\u00e1tan\u00fdm zdrojom pitnej vody na hrebe\u0148ovke Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu pr\u00eddeme po
cyklotrase 2313<\/a> z Bikeparku K\u00e1lnica alebo po cyklotrase 043<\/a> z Tren\u010d\u00edna.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.74314","lng":"17.99818","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/1-bohusova-studnicka\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Bohu\u0161ova studni\u010dka (800 m.n.m., GPS 48.74314N, 17.99818E)
\r\nBohu\u0161ova studni\u010dka sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca medzi vrcholmi Jakubov\u00e1 a Ostr\u00fd vrch. Je v\u00e1tan\u00fdm zdrojom pitnej vody na hrebe\u0148ovke Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu pr\u00eddeme po
cyklotrase 2313<\/a> z Bikeparku K\u00e1lnica alebo po cyklotrase 043<\/a> z Tren\u010d\u00edna.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"1. Bohu\u0161ova studni\u010dka","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/1-bohusova-studnicka\/","post_featured_image":"
\"1.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/bbee262380\/","%nazov_vrcholu%":"Bohu\u0161ova studni\u010dka","%nadmorska_vyska%":"800 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.74314N, 17.99818E","%odporucene_miesto_startu%":"Bikepark K\u00e1lnica","%vzdialenost%":"9 km","%nastupane_metre%":"636 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1585552823:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8046","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.74314","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.99818","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8020","%_pods_velka_mapa%":"8044","%_pods_galeria%":"8046","%_pods_mapy%":"8045","%vyskovy_profil%":"8020","%velka_mapa%":"8044","%galeria%":"8046","%mapy%":"8045","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8024,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]}],"map_property":{"map_id":"2","debug_mode":false},"shapes":{"drawing_editable":false},"filters":{"filters_container":"[data-container=\"wpgmp-filters-container\"]"}}).data("wpgmp_maps");});
Scroll to Top