","%_thumbnail_id%":"5970","%vhodny_pre%":"kros","%_dp_original%":"5957","%_edit_lock%":"1551355996:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5965","%_pods_velka_mapa%":"5966","%_pods_galeria%":"5967, 5968","%_pods_mapy%":"5969","%vyskovy_profil%":"5965","%velka_mapa%":"5966","%galeria%":"5967","%mapy%":"5969","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Vysiela\u010d pod \u010ciernym vrchom","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Spravte si v\u00fdlet na bicykli ku retransla\u010dnej ve\u017ei pod \u010ciernym vrchom v pohor\u00ed Nitrick\u00e9 vrchy. Pri vysiela\u010di sa nach\u00e1dza posedenie s ohniskom.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5964,"custom_filters":[],"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"19. Ve\u013ek\u00e1 Javorina","infowindow_content":"
\r\n
19. Ve\u013ek\u00e1 Javorina<\/a><\/div>\r\n
\"Ve\u013ek\u00e1<\/div><\/a>\r\n

Ve\u013ek\u00e1 Javorina (GPS 48.8576589N, 17.6760003E) je najvy\u0161\u0161\u00ed vrch pohoria Biele Karpaty, nach\u00e1dza sa v jeho juhoz\u00e1padnej \u010dasti. Ve\u013ekou Javorinou prebieha \u0161t\u00e1tna hranica medzi Slovenskom a \u010ceskom.Na vrchole stoj\u00ed vysiela\u010d Ve\u013ek\u00e1 Javorina, na slovenskej strane stoj\u00ed viacero s\u00fakromn\u00fdch ch\u00e1t, rovnako ako aj najzn\u00e1mej\u0161ia a verejnosti pr\u00edstupn\u00e1 \u2013 Holubyho chata, kde je mo\u017enos\u0165 ob\u010derstvenia. Vrcholov\u00e9 foto odpor\u00fa\u010dame urobi\u0165 pri smerovn\u00edku Ve\u013ek\u00e1 Javorina alebo pri vysiela\u010di.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Cetuna od Hostinca Country Saloon. Vyd\u00e1me sa po cyklotrase 5303<\/a>. V \u010dasti Barina odbo\u010d\u00edme po asfaltovej ceste na cyklotrasu 8303<\/a>.<\/p>\n

T\u00e1to cyklostrasa vedie k Holubyho chate, \u010falej k vysiela\u010du Ve\u013ek\u00e1 Javorina a \u010falej na hrebe\u0148 Ve\u013ekej Javoriny.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.85766","lng":"17.67600","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/19-velka-javorina\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Ve\u013ek\u00e1 Javorina (GPS 48.8576589N, 17.6760003E) je najvy\u0161\u0161\u00ed vrch pohoria Biele Karpaty, nach\u00e1dza sa v jeho juhoz\u00e1padnej \u010dasti. Ve\u013ekou Javorinou prebieha \u0161t\u00e1tna hranica medzi Slovenskom a \u010ceskom.Na vrchole stoj\u00ed vysiela\u010d Ve\u013ek\u00e1 Javorina, na slovenskej strane stoj\u00ed viacero s\u00fakromn\u00fdch ch\u00e1t, rovnako ako aj najzn\u00e1mej\u0161ia a verejnosti pr\u00edstupn\u00e1 \u2013 Holubyho chata, kde je mo\u017enos\u0165 ob\u010derstvenia. Vrcholov\u00e9 foto odpor\u00fa\u010dame urobi\u0165 pri smerovn\u00edku Ve\u013ek\u00e1 Javorina alebo pri vysiela\u010di.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Cetuna od Hostinca Country Saloon. Vyd\u00e1me sa po cyklotrase 5303<\/a>. V \u010dasti Barina odbo\u010d\u00edme po asfaltovej ceste na cyklotrasu 8303<\/a>.\r\n\r\nT\u00e1to cyklostrasa vedie k Holubyho chate, \u010falej k vysiela\u010du Ve\u013ek\u00e1 Javorina a \u010falej na hrebe\u0148 Ve\u013ekej Javoriny.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"19. Ve\u013ek\u00e1 Javorina","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/19-velka-javorina\/","post_featured_image":"
\"Ve\u013ek\u00e1<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.85766","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.67600","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/a915241900\/","%nazov_vrcholu%":"Ve\u013ek\u00e1 Javorina","%nadmorska_vyska%":"970 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.85766N, 17.67600E","%odporucene_miesto_startu%":"Cetuna","%vzdialenost%":"9,85 km","%nastupane_metre%":"667 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5963","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5946","%_edit_lock%":"1551355405:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5959","%_pods_velka_mapa%":"5960","%_pods_galeria%":"5962","%_pods_mapy%":"5961","%_yoast_wpseo_focuskw%":"ve\u013ek\u00e1 javorina","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Po\u010fte na bicykli na Ve\u013ek\u00fa Javorinu, ktor\u00e1 je najvy\u0161\u0161\u00edm vrchom pohoria Biele Karpaty. Nach\u00e1dza sa tu aj zn\u00e1ma a verejnosti pr\u00edstupn\u00e1 \u2013 Holubyho chata.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","%vyskovy_profil%":"5959","%velka_mapa%":"5960","%galeria%":"5962","%mapy%":"5961","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5957,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"18. Uhrovsk\u00fd hrad","infowindow_content":"
\r\n
18. Uhrovsk\u00fd hrad<\/a><\/div>\r\n
\"Uhrovsk\u00fd<\/div><\/a>\r\n

Uhrovsk\u00fd hrad (GPS 48.752911N, 18.392856E) je zr\u00facanina hradu v ju\u017enej \u010dasti Str\u00e1\u017eovsk\u00fdch vrchov, nad obcou Uhrovsk\u00e9 Podhradie. Hrad bol postaven\u00fd v polovici 13. storo\u010dia v nedostupnom ter\u00e9ne Nitrick\u00fdch vrchov. Na za\u010diatku 18. storo\u010dia vyhorel a v s\u00fa\u010dasnosti prebieha archeologick\u00fd prieskum a obnova hradu.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Uhrovsk\u00e9 Podhradie po lesnej ceste, ktor\u00e1 sl\u00fa\u017ei ako pr\u00edjazdov\u00e1 cesta k hradu. Po asi 3 km sa v z\u00e1krute napoj\u00edme na modr\u00fa turistick\u00fa zna\u010dku, ktor\u00e1 vedie a\u017e na hrad.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.75291","lng":"18.39286","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/18-uhrovsky-hrad\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Uhrovsk\u00fd hrad (GPS 48.752911N, 18.392856E) je zr\u00facanina hradu v ju\u017enej \u010dasti Str\u00e1\u017eovsk\u00fdch vrchov, nad obcou Uhrovsk\u00e9 Podhradie. Hrad bol postaven\u00fd v polovici 13. storo\u010dia v nedostupnom ter\u00e9ne Nitrick\u00fdch vrchov. Na za\u010diatku 18. storo\u010dia vyhorel a v s\u00fa\u010dasnosti prebieha archeologick\u00fd prieskum a obnova hradu.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Uhrovsk\u00e9 Podhradie po lesnej ceste, ktor\u00e1 sl\u00fa\u017ei ako pr\u00edjazdov\u00e1 cesta k hradu. Po asi 3 km sa v z\u00e1krute napoj\u00edme na modr\u00fa turistick\u00fa zna\u010dku, ktor\u00e1 vedie a\u017e na hrad.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"18. Uhrovsk\u00fd hrad","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/18-uhrovsky-hrad\/","post_featured_image":"
\"Uhrovsk\u00fd<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.75291","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.39286","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/aafc241899\/","%nazov_vrcholu%":"Uhrovsk\u00fd hrad","%nadmorska_vyska%":"591 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.75291N, 18.39286E","%odporucene_miesto_startu%":"Uhrovsk\u00e9 Podhradie","%vzdialenost%":"3,64 km","%nastupane_metre%":"316 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5955","%vhodny_pre%":"MTB","%_dp_original%":"5938","%_edit_lock%":"1560842197:4","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5949","%_pods_velka_mapa%":"5953","%_pods_galeria%":"5952, 5951","%_pods_mapy%":"5954","%vyskovy_profil%":"5949","%velka_mapa%":"5953","%galeria%":"5952","%mapy%":"5954","%_yoast_wpseo_focuskw%":"uhrovsk\u00fd hrad","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vy\u0161lapte si na bicykli ku Uhrovsk\u00e9mu hradu, zr\u00facanine hradu v ju\u017enej \u010dasti Str\u00e1\u017eovsk\u00fdch vrchov, nad obcou Uhrovsk\u00e9 Podhradie.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5946,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"17. Tren\u010diansky hrad","infowindow_content":"
\r\n
17. Tren\u010diansky hrad<\/a><\/div>\r\n
\"Tren\u010diansky<\/div><\/a>\r\n

Tren\u010diansky hrad (GPS 48.892640N, 18.044271E) je pomerne rozsiahly zrenovovan\u00fd hrad, t\u00fd\u010diaci sa na strmom v\u00e1pencovom brale priamo nad mestom Tren\u010d\u00edn. Je charakteristickou dominantou nielen Tren\u010d\u00edna, ale aj cel\u00e9ho Stredn\u00e9ho Pova\u017eia. Je n\u00e1rodnou kult\u00farnou pamiatkou.<\/p>\n

Tento rok prebieha budovanie nov\u00e9ho vstupu do hradu od ju\u017en\u00e9ho opevnenia. K tomuto vchodu vedie aj n\u00e1\u0161 odporu\u010den\u00fd v\u00fdstup. Za\u010d\u00edname na kri\u017eovatke ul\u00edc \u0160tef\u00e1nikova a Kuku\u010d\u00ednova. Vyd\u00e1me sa nahor po Kuku\u010d\u00ednovej ulici. St\u00fapame cez Lesopark Brezina st\u00e1le po asfaltovej ceste, m\u00ed\u0148ame odbo\u010dku k hotelu Brezina a pokra\u010dujeme po ceste smerom k \u010cere\u0161\u0148ov\u00e9mu sadu, kde je cie\u013e na\u0161ej cesty. Vrcholov\u00e9 foto akceptujeme s hradom, bez nutnosti zakupova\u0165 si vstup do hradu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.89264","lng":"18.04427","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/17-trenciansky-hrad\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Tren\u010diansky hrad (GPS 48.892640N, 18.044271E) je pomerne rozsiahly zrenovovan\u00fd hrad, t\u00fd\u010diaci sa na strmom v\u00e1pencovom brale priamo nad mestom Tren\u010d\u00edn. Je charakteristickou dominantou nielen Tren\u010d\u00edna, ale aj cel\u00e9ho Stredn\u00e9ho Pova\u017eia. Je n\u00e1rodnou kult\u00farnou pamiatkou.\r\n\r\nTento rok prebieha budovanie nov\u00e9ho vstupu do hradu od ju\u017en\u00e9ho opevnenia. K tomuto vchodu vedie aj n\u00e1\u0161 odporu\u010den\u00fd v\u00fdstup. Za\u010d\u00edname na kri\u017eovatke ul\u00edc \u0160tef\u00e1nikova a Kuku\u010d\u00ednova. Vyd\u00e1me sa nahor po Kuku\u010d\u00ednovej ulici. St\u00fapame cez Lesopark Brezina st\u00e1le po asfaltovej ceste, m\u00ed\u0148ame odbo\u010dku k hotelu Brezina a pokra\u010dujeme po ceste smerom k \u010cere\u0161\u0148ov\u00e9mu sadu, kde je cie\u013e na\u0161ej cesty. Vrcholov\u00e9 foto akceptujeme s hradom, bez nutnosti zakupova\u0165 si vstup do hradu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"17. Tren\u010diansky hrad","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/17-trenciansky-hrad\/","post_featured_image":"
\"Tren\u010diansky<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.89264","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.04427","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/945d241898\/","%nazov_vrcholu%":"Tren\u010diansky hrad","%nadmorska_vyska%":"320 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.89264N, 18.04427E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"2,7 km","%nastupane_metre%":"142 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5944","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5930","%_edit_lock%":"1551357969:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5940","%_pods_velka_mapa%":"5941","%_pods_galeria%":"5942","%_pods_mapy%":"5943","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Tren\u010diansky hrad","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Spravte si kr\u00e1tky v\u00fdjazd ku Tren\u010dianskemu hradu, ktor\u00fd je pomerne rozsiahlo zrenovovan\u00fd , t\u00fd\u010diaci sa na strmom v\u00e1pencovom brale priamo nad mestom Tren\u010d\u00edn.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","%vyskovy_profil%":"5940","%velka_mapa%":"5941","%galeria%":"5942","%mapy%":"5943","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5938,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"16. \u0160tyri chot\u00e1re","infowindow_content":"
\r\n
16. \u0160tyri chot\u00e1re<\/a><\/div>\r\n
\"\u0160tyri<\/div><\/a>\r\n

\u0160tyri chot\u00e1re (GPS 48.837798N, 18.722897E) sp\u00e1ja regi\u00f3n Hornej Nitry a Turca. Le\u017e\u00ed na hranici n\u00e1\u0161ho kraja.<\/p>\n

Odpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z Prievidze (\u010das\u0165 Kopanice) po cyklotrase 5318. T\u00e1to cyklotrasa n\u00e1s privedie cez Kanie pysky a Kostoln\u00fa dolinu a\u017e k n\u00e1\u0161mu cie\u013eu. Trasa je asfaltov\u00e1 po Kostoln\u00fa dolinu, odtia\u013e je \u0161trkov\u00e1 a\u017e na vrchol.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.83780","lng":"18.72290","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/16-styri-chotare\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"\u0160tyri chot\u00e1re (GPS 48.837798N, 18.722897E) sp\u00e1ja regi\u00f3n Hornej Nitry a Turca. Le\u017e\u00ed na hranici n\u00e1\u0161ho kraja.\r\n\r\nOdpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z Prievidze (\u010das\u0165 Kopanice) po cyklotrase 5318. T\u00e1to cyklotrasa n\u00e1s privedie cez Kanie pysky a Kostoln\u00fa dolinu a\u017e k n\u00e1\u0161mu cie\u013eu. Trasa je asfaltov\u00e1 po Kostoln\u00fa dolinu, odtia\u013e je \u0161trkov\u00e1 a\u017e na vrchol.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"16. \u0160tyri chot\u00e1re","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/16-styri-chotare\/","post_featured_image":"
\"\u0160tyri<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.83780","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.72290","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/3c76241897\/","%nazov_vrcholu%":"\u0160tyri chot\u00e1re","%nadmorska_vyska%":"711 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.83780N, 18.72290E","%odporucene_miesto_startu%":"Prievidza","%vzdialenost%":"13,72 km","%nastupane_metre%":"600 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5932","%vhodny_pre%":"kros","%_dp_original%":"5920","%_edit_lock%":"1551363672:6","%_edit_last%":"6","%_pods_velka_mapa%":"5933","%_pods_galeria%":"5934, 5935","%_pods_mapy%":"5936","%_yoast_wpseo_focuskw%":"\u0160tyri chot\u00e1re","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vydajte sa na bicykli z Prievidza do \u0160tyroch chot\u00e1rov, ktor\u00e9 sp\u00e1jaj\u00fa regi\u00f3n Hornej Nitry a Turca. Le\u017e\u00ed na hranici n\u00e1\u0161ho kraja.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"48","%_pods_vyskovy_profil%":"6081","%vyskovy_profil%":"6081","%velka_mapa%":"5933","%galeria%":"5934","%mapy%":"5936","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5930,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"15. Sv\u00e4t\u00fd Vendel\u00edn","infowindow_content":"
\r\n
15. Sv\u00e4t\u00fd Vendel\u00edn<\/a><\/div>\r\n
\"Sv\u00e4t\u00fd<\/div><\/a>\r\n

Kaplnka Sv\u00e4t\u00fd Vendel\u00edn (GPS 48.787348N, 18.564841E) sa nach\u00e1dza uprostred lesnej \u010distinky na vrchu Skalica nad Bojnicami. Bola postaven\u00e1 v roku 1774 a je zasv\u00e4ten\u00e1 Sv\u00e4t\u00e9mu Vendel\u00ednovi, patr\u00f3novi pastierov, sedliakov, dobytka a pol\u00ed. Nach\u00e1dza sa na kri\u017eovatke zelenej, \u017eltej a \u010dervenej turistickej trasy.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z Prievidze po cyklotrase 5317<\/a> po chatu Bohatka, odtia\u013e opust\u00edme cyklotrasu a vyd\u00e1me sa po spojke Bohatka-Bojnice (zelen\u00e1 tur. trasa) ktor\u00e1 n\u00e1s privedie do n\u00e1\u0161ho cie\u013ea ku kaplnke.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.78735","lng":"18.56484","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/15-svaty-vendelin\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Kaplnka Sv\u00e4t\u00fd Vendel\u00edn (GPS 48.787348N, 18.564841E) sa nach\u00e1dza uprostred lesnej \u010distinky na vrchu Skalica nad Bojnicami. Bola postaven\u00e1 v roku 1774 a je zasv\u00e4ten\u00e1 Sv\u00e4t\u00e9mu Vendel\u00ednovi, patr\u00f3novi pastierov, sedliakov, dobytka a pol\u00ed. Nach\u00e1dza sa na kri\u017eovatke zelenej, \u017eltej a \u010dervenej turistickej trasy.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z Prievidze po cyklotrase 5317<\/a> po chatu Bohatka, odtia\u013e opust\u00edme cyklotrasu a vyd\u00e1me sa po spojke Bohatka-Bojnice (zelen\u00e1 tur. trasa) ktor\u00e1 n\u00e1s privedie do n\u00e1\u0161ho cie\u013ea ku kaplnke.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"15. Sv\u00e4t\u00fd Vendel\u00edn","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/15-svaty-vendelin\/","post_featured_image":"
\"Sv\u00e4t\u00fd<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.78735","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.56484","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/0f5d241896\/","%nazov_vrcholu%":"Sv\u00e4t\u00fd Vendel\u00edn","%nadmorska_vyska%":"484 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.78735N, 18.56484E","%odporucene_miesto_startu%":"Prievidza","%vzdialenost%":"6,4 km","%nastupane_metre%":"303 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5923","%vhodny_pre%":"MTB","%_dp_original%":"5896","%_edit_lock%":"1551354438:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5921","%_pods_velka_mapa%":"5922","%_pods_galeria%":"5925, 5926, 5927","%_pods_mapy%":"5928","%_yoast_wpseo_focuskw%":"sv\u00e4t\u00fd vendel\u00edn","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Nav\u0161t\u00edvte na bicykli kaplnku Sv\u00e4t\u00e9ho Vendel\u00edna, ktor\u00e1 sa nach\u00e1dza uprostred lesnej \u010distinky na vrchu Skalica nad Bojnicami.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","%vyskovy_profil%":"5921","%velka_mapa%":"5922","%galeria%":"5925","%mapy%":"5928","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5920,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"14. Stratenec","infowindow_content":"
\r\n
14. Stratenec<\/a><\/div>\r\n
\"Stratenec\"<\/div><\/a>\r\n

Stratenec (GPS 49.315210N, 18.335423E) le\u017e\u00ed na hrebeni pohoria Javorn\u00edky, medzi Ve\u013ek\u00fdm a Mal\u00fdm Javorn\u00edkom, na katastr\u00e1lnom pomedz\u00ed obc\u00ed Papradno a Makov. Na jeho vrchole sa je postaven\u00e1 dreven\u00e1 turistick\u00e1 rozh\u013ead\u0148a, s kr\u00e1snymi v\u00fdh\u013eadmi na slovensk\u00fa i \u010desk\u00fa (moravsk\u00fa) stranu. V bl\u00edzkosti rozh\u013eadne sa nach\u00e1dza Pam\u00e4tn\u00edk padl\u00fdch oslobodite\u013eov v podobe troch zdoben\u00fdch bet\u00f3nov\u00fdch kr\u00ed\u017eov a tie\u017e pr\u00edstre\u0161ok so stolom a lavicami.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce \u0160tiavnik. Od kostola st\u00fapame obcou smerom hore po cyklotrase 2423<\/a>. St\u00fapame obcou a na oto\u010di autobusu pokra\u010dujeme vpravo po cyklotrase a\u017e do Sedla pod Hri\u010dovcom. Tu je mo\u017enos\u0165 posedenia. Zo sedla odbo\u010d\u00edme do\u013eava st\u00e1le po asfaltovej ceste na cyklotrasu 8245<\/a>. Po asfalte st\u00fapame na Butorky a pokra\u010dujeme na Kas\u00e1rne. Tu je mo\u017enos\u0165 ob\u010derstvi\u0165 sa vo viacer\u00fdch zariadeniach. Z Kas\u00e1rn\u00ed pokra\u010dujeme po \u017eltej turistickej zna\u010dke do Sedla Ge\u017eov a \u010falej po hrebeni Javorn\u00edkov po \u010dervenej turistickej zna\u010dke ku Stratencu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.31521","lng":"18.33542","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/14-stratenec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Stratenec (GPS 49.315210N, 18.335423E) le\u017e\u00ed na hrebeni pohoria Javorn\u00edky, medzi Ve\u013ek\u00fdm a Mal\u00fdm Javorn\u00edkom, na katastr\u00e1lnom pomedz\u00ed obc\u00ed Papradno a Makov. Na jeho vrchole sa je postaven\u00e1 dreven\u00e1 turistick\u00e1 rozh\u013ead\u0148a, s kr\u00e1snymi v\u00fdh\u013eadmi na slovensk\u00fa i \u010desk\u00fa (moravsk\u00fa) stranu. V bl\u00edzkosti rozh\u013eadne sa nach\u00e1dza Pam\u00e4tn\u00edk padl\u00fdch oslobodite\u013eov v podobe troch zdoben\u00fdch bet\u00f3nov\u00fdch kr\u00ed\u017eov a tie\u017e pr\u00edstre\u0161ok so stolom a lavicami.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce \u0160tiavnik. Od kostola st\u00fapame obcou smerom hore po cyklotrase 2423<\/a>. St\u00fapame obcou a na oto\u010di autobusu pokra\u010dujeme vpravo po cyklotrase a\u017e do Sedla pod Hri\u010dovcom. Tu je mo\u017enos\u0165 posedenia. Zo sedla odbo\u010d\u00edme do\u013eava st\u00e1le po asfaltovej ceste na cyklotrasu 8245<\/a>. Po asfalte st\u00fapame na Butorky a pokra\u010dujeme na Kas\u00e1rne. Tu je mo\u017enos\u0165 ob\u010derstvi\u0165 sa vo viacer\u00fdch zariadeniach. Z Kas\u00e1rn\u00ed pokra\u010dujeme po \u017eltej turistickej zna\u010dke do Sedla Ge\u017eov a \u010falej po hrebeni Javorn\u00edkov po \u010dervenej turistickej zna\u010dke ku Stratencu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"14. Stratenec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/14-stratenec\/","post_featured_image":"
\"Stratenec\"<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.31521","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.33542","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/7511241894\/","%nazov_vrcholu%":"Stratenec","%nadmorska_vyska%":"1055 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.31521N, 18.33542E","%odporucene_miesto_startu%":"\u0160tiavnik","%vzdialenost%":"18,47 km","%nastupane_metre%":"894 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5912","%vhodny_pre%":"MTB","%_dp_original%":"5896","%_edit_lock%":"1552575635:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5913","%_pods_velka_mapa%":"5914","%_pods_galeria%":"5915, 6156, 6157, 6158","%_pods_mapy%":"5916","%_yoast_wpseo_focuskw%":"stratenec","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vy\u0161liapte si na bicykli na vrchol Stratenec. N\u00e1jdete tu dreven\u00fa turistick\u00fa rozh\u013ead\u0148u , s kr\u00e1snymi v\u00fdh\u013eadmi na slovensk\u00fa i \u010desk\u00fa (moravsk\u00fa) stranu.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","%vyskovy_profil%":"5913","%velka_mapa%":"5914","%galeria%":"5915","%mapy%":"5916","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5905,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"13. Skala","infowindow_content":"
\r\n
13. Skala<\/a><\/div>\r\n
\"Skala\"<\/div><\/a>\r\n

Skala (GPS 49.095526N, 18.298422E) je vrchol Kr\u00ed\u017eovej cesty nad obcou \u0160tepnice pri P\u00fachove. \u0160tepnick\u00e1 skala je zn\u00e1ma aj archeologick\u00fdmi n\u00e1lezmi z obdobia P\u00fachovskej kult\u00fary. Na vrchole sa nach\u00e1dza aj telekomunika\u010dn\u00fd vysiela\u010d. Je odtia\u013eto v\u00fdh\u013ead na P\u00fachov a Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Stre\u017eenice. Pokra\u010dujeme do \u010dasti \u0160tepnica, odkia\u013e za\u010d\u00edna spom\u00ednan\u00e1 Kr\u00ed\u017eov\u00e1 cesta. Pokra\u010dujeme po nej a na jej konci pr\u00eddeme na vrchol.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.09553","lng":"18.29842","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/13-skala\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Skala (GPS 49.095526N, 18.298422E) je vrchol Kr\u00ed\u017eovej cesty nad obcou \u0160tepnice pri P\u00fachove. \u0160tepnick\u00e1 skala je zn\u00e1ma aj archeologick\u00fdmi n\u00e1lezmi z obdobia P\u00fachovskej kult\u00fary. Na vrchole sa nach\u00e1dza aj telekomunika\u010dn\u00fd vysiela\u010d. Je odtia\u013eto v\u00fdh\u013ead na P\u00fachov a Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Stre\u017eenice. Pokra\u010dujeme do \u010dasti \u0160tepnica, odkia\u013e za\u010d\u00edna spom\u00ednan\u00e1 Kr\u00ed\u017eov\u00e1 cesta. Pokra\u010dujeme po nej a na jej konci pr\u00eddeme na vrchol.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"13. Skala","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/13-skala\/","post_featured_image":"
\"Skala\"<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.09553","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.29842","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/7511241894\/","%nazov_vrcholu%":"Skala","%nadmorska_vyska%":"470 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.09553N, 18.29842E","%odporucene_miesto_startu%":"Stre\u017eenice","%vzdialenost%":"2,76 km","%nastupane_metre%":"208 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5903","%vhodny_pre%":"MTB","%_dp_original%":"5886","%_edit_lock%":"1551348854:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5897","%_pods_velka_mapa%":"5898","%_pods_galeria%":"5899, 5900, 5901","%_pods_mapy%":"5902","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Skala","%_yoast_wpseo_metadesc%":"U\u017eite si z vrcholu Skala v\u00fdh\u013ead na P\u00fachov a Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy. \u0160tepnick\u00e1 skala je zn\u00e1ma aj archeologick\u00fdmi n\u00e1lezmi z obdobia P\u00fachovskej kult\u00fary.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"54","%vyskovy_profil%":"5897","%velka_mapa%":"5898","%galeria%":"5899","%mapy%":"5902","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5896,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"12. Sedlo L\u00fa\u010dky","infowindow_content":"
\r\n
12. Sedlo L\u00fa\u010dky<\/a><\/div>\r\n
\"Sedlo<\/div><\/a>\r\n

Sedlo L\u00fa\u010dky (GPS 48.857085N, 18.135409E) sa nach\u00e1dza na kri\u017eovatke modrej a \u017eltej turistickej zna\u010dky nad obcou Soblahov. Na vrchole sa nach\u00e1dza kr\u00ed\u017e a pr\u00edstre\u0161ok s ohniskom. Zo Sedla je mo\u017en\u00e9 pokra\u010dova\u0165 po modrej zna\u010dke k Chate po Ostr\u00fdm vrchom, kde je mo\u017en\u00e9 ob\u010derstvi\u0165 sa.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Soblahov od Hostinca u Ondreja. St\u00fapame po asfaltovej ceste ku koncu obce a \u010falej nahor. Na vrchole asfaltovej cesty odbo\u010d\u00edme doprava na trasu b\u00fdvalej \u00fazkoko\u013eajovej \u017eeleznice. Prejdeme cez jedin\u00fd dochovan\u00fd most tejto \u017eeleznice a na asfaltovej ceste pokra\u010dujeme smerom do\u013eava pr\u00edrodnou rezerv\u00e1ciou Bind\u00e1rka. Z asfaltovej cesty po asi 400 m pokra\u010dujeme v z\u00e1krute rovno na lesn\u00fa cestu, ktor\u00e1 n\u00e1s privedie po asi 1,5 km k vrcholu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.85708","lng":"18.13541","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/12-sedlo-lucky\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Sedlo L\u00fa\u010dky (GPS 48.857085N, 18.135409E) sa nach\u00e1dza na kri\u017eovatke modrej a \u017eltej turistickej zna\u010dky nad obcou Soblahov. Na vrchole sa nach\u00e1dza kr\u00ed\u017e a pr\u00edstre\u0161ok s ohniskom. Zo Sedla je mo\u017en\u00e9 pokra\u010dova\u0165 po modrej zna\u010dke k Chate po Ostr\u00fdm vrchom, kde je mo\u017en\u00e9 ob\u010derstvi\u0165 sa.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Soblahov od Hostinca u Ondreja. St\u00fapame po asfaltovej ceste ku koncu obce a \u010falej nahor. Na vrchole asfaltovej cesty odbo\u010d\u00edme doprava na trasu b\u00fdvalej \u00fazkoko\u013eajovej \u017eeleznice. Prejdeme cez jedin\u00fd dochovan\u00fd most tejto \u017eeleznice a na asfaltovej ceste pokra\u010dujeme smerom do\u013eava pr\u00edrodnou rezerv\u00e1ciou Bind\u00e1rka. Z asfaltovej cesty po asi 400 m pokra\u010dujeme v z\u00e1krute rovno na lesn\u00fa cestu, ktor\u00e1 n\u00e1s privedie po asi 1,5 km k vrcholu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"12. Sedlo L\u00fa\u010dky","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/12-sedlo-lucky\/","post_featured_image":"
\"Sedlo<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.85708","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.13541","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/a912241893\/","%nazov_vrcholu%":"Sedlo L\u00fa\u010dky","%nadmorska_vyska%":"550 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.85708N, 18.13541E","%odporucene_miesto_startu%":"Soblahov","%vzdialenost%":"4,3 km","%nastupane_metre%":"275 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5894","%vhodny_pre%":"kros","%_dp_original%":"5878","%_edit_lock%":"1551363541:6","%_edit_last%":"6","%_pods_velka_mapa%":"5889","%_pods_galeria%":"5890, 5891, 5892","%_pods_mapy%":"5893","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Sedlo L\u00fa\u010dky","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Na vrchole sedla L\u00fa\u010dky sa nach\u00e1dza kr\u00ed\u017e a pr\u00edstre\u0161ok s ohniskom. M\u00f4\u017eete pokra\u010dova\u0165 po modrej zna\u010dke k Chate po Ostr\u00fdm vrchom, kde je mo\u017en\u00e9 ob\u010derstvi\u0165 sa.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"48","%_pods_vyskovy_profil%":"6077","%vyskovy_profil%":"6077","%velka_mapa%":"5889","%galeria%":"5890","%mapy%":"5893","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5886,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"11. S\u00e1dok (kostol)","infowindow_content":"
\r\n
11. S\u00e1dok (kostol)<\/a><\/div>\r\n
\"S\u00e1dok<\/div><\/a>\r\n

Rom\u00e1nsky Kostol Panny M\u00e1rie Kr\u00e1\u013eovnej anjelov (GPS 48.5574N, 18.2661E) sa nach\u00e1dza nad S\u00e1dkom (miestna \u010das\u0165 obce Kl\u00e1tova Nov\u00e1 ves). Kostol poch\u00e1dza zo za\u010diatku 12. storo\u010dia, m\u00e1 hodnotn\u00fd rom\u00e1nsky a renesan\u010dn\u00fd interi\u00e9r. Pri kostole sa nach\u00e1dza kostrov\u00e9 pohrebisko s n\u00e1hrobn\u00fdmi kame\u0148mi z 12. – 14. storo\u010dia. Od roku 2002 sa realizuje komplexn\u00e1 obnova, roku 2009 sa uskuto\u010dnila celkov\u00e1 exteri\u00e9rov\u00e1 rekon\u0161trukcia.<\/p>\n

S\u00e1dovsk\u00fd kostol\u00edk in\u0161piroval aj re\u017eis\u00e9ra Martina \u0160ul\u00edka, ktor\u00fd tu v roku 1991 nat\u00e1\u010dal sc\u00e9ny do svojho debutov\u00e9ho filmu Neha.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Kl\u00e1tova Nov\u00e1 Ves po \u017eltej turistickej zna\u010dke. Na okraji obce, kde zna\u010dka odbo\u010duje v\u013eavo sa vyd\u00e1me vpravo a pokra\u010dujeme po okraji obce k po\u013enohospod\u00e1rskemu dru\u017estvu. Pokra\u010dujeme po po\u013enej ceste do \u010dasti S\u00e1dok. V S\u00e1dku odbo\u010d\u00edme do\u013eava do kop\u010deka, kde sa nach\u00e1dza n\u00e1\u0161 vrchol \u2013 kostol.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.55740","lng":"18.26610","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/11-sadok-kostol\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rom\u00e1nsky Kostol Panny M\u00e1rie Kr\u00e1\u013eovnej anjelov (GPS 48.5574N, 18.2661E) sa nach\u00e1dza nad S\u00e1dkom (miestna \u010das\u0165 obce Kl\u00e1tova Nov\u00e1 ves). Kostol poch\u00e1dza zo za\u010diatku 12. storo\u010dia, m\u00e1 hodnotn\u00fd rom\u00e1nsky a renesan\u010dn\u00fd interi\u00e9r. Pri kostole sa nach\u00e1dza kostrov\u00e9 pohrebisko s n\u00e1hrobn\u00fdmi kame\u0148mi z 12. - 14. storo\u010dia. Od roku 2002 sa realizuje komplexn\u00e1 obnova, roku 2009 sa uskuto\u010dnila celkov\u00e1 exteri\u00e9rov\u00e1 rekon\u0161trukcia.\r\n\r\nS\u00e1dovsk\u00fd kostol\u00edk in\u0161piroval aj re\u017eis\u00e9ra Martina \u0160ul\u00edka, ktor\u00fd tu v roku 1991 nat\u00e1\u010dal sc\u00e9ny do svojho debutov\u00e9ho filmu Neha.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Kl\u00e1tova Nov\u00e1 Ves po \u017eltej turistickej zna\u010dke. Na okraji obce, kde zna\u010dka odbo\u010duje v\u013eavo sa vyd\u00e1me vpravo a pokra\u010dujeme po okraji obce k po\u013enohospod\u00e1rskemu dru\u017estvu. Pokra\u010dujeme po po\u013enej ceste do \u010dasti S\u00e1dok. V S\u00e1dku odbo\u010d\u00edme do\u013eava do kop\u010deka, kde sa nach\u00e1dza n\u00e1\u0161 vrchol \u2013 kostol.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"11. S\u00e1dok (kostol)","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/11-sadok-kostol\/","post_featured_image":"
\"S\u00e1dok<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.55740","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.26610","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/948e241892\/","%nazov_vrcholu%":"S\u00e1dok (kostol)","%nadmorska_vyska%":"305 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.55740N, 18.26610E","%odporucene_miesto_startu%":"Kl\u00e1tova Nov\u00e1 Ves","%vzdialenost%":"5,2 km","%nastupane_metre%":"87 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"6149","%vhodny_pre%":"kros","%_dp_original%":"5870","%_edit_lock%":"1552574912:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5879","%_pods_velka_mapa%":"5880","%_pods_galeria%":"5881, 5882, 5883","%_pods_mapy%":"5884","%_yoast_wpseo_focuskw%":"S\u00e1dok (kostol)","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vy\u0161liapte si to na bicykli ku kostol\u00edku v S\u00e1dku, ktor\u00fd in\u0161piroval aj re\u017eis\u00e9ra Martina \u0160ul\u00edka a v roku 1991 nat\u00e1\u010dal sc\u00e9ny do svojho debutov\u00e9ho filmu Neha.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"48","%vyskovy_profil%":"5879","%velka_mapa%":"5880","%galeria%":"5881","%mapy%":"5884","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5878,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"10. Rozh\u013ead\u0148a Klenov\u00e1","infowindow_content":"
\r\n
10. Rozh\u013ead\u0148a Klenov\u00e1<\/a><\/div>\r\n
\"Rozh\u013ead\u0148a<\/div><\/a>\r\n

Rozh\u013ead\u0148a Klenov\u00e1 (GPS 48.64235N, 17.59832E) pod vrchom Klenov\u00e1 le\u017e\u00ed vo v\u00fd\u0161ke 585 m n. m. Rozh\u013ead\u0148a bola postaven\u00e1 v roku 2015 na bet\u00f3novom podklade, m\u00e1 celodreven\u00fa kon\u0161trukciu s piatimi poschodiami a v\u00fd\u0161kou 14 metrov.<\/p>\n

Rozh\u013ead\u0148a bola p\u00f4vodne postaven\u00e1 ako monitorovacia protipo\u017eiarna ve\u017ea, zabezpe\u010den\u00e1 kamerov\u00fdm syst\u00e9mom. Jej zauj\u00edmavos\u0165ou s\u00fa lavi\u010dky umiestnen\u00e9 na ka\u017edom poschod\u00ed.<\/p>\n

Ke\u010f\u017ee je postaven\u00e1 v svahu pod vrchom, poskytuje polkruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na Pova\u017esk\u00fd Inovec a Mal\u00e9 Karpaty.<\/p>\n

Odpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z Brezovej pod Bradlom po cyklotrase 2202<\/a>. Na kri\u017eovatke s \u017eltou turistickou trasou pokra\u010dujeme doprava po \u017eltej a\u017e po Dvoly. Tam sa \u010falej vyd\u00e1me po \u010dervenej trase, ktor\u00e1 n\u00e1s po asfaltke privedie a\u017e k rozh\u013eadni.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.64235","lng":"17.59832","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/10-rozhladna-klenova\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rozh\u013ead\u0148a Klenov\u00e1 (GPS 48.64235N, 17.59832E) pod vrchom Klenov\u00e1 le\u017e\u00ed vo v\u00fd\u0161ke 585 m n. m. Rozh\u013ead\u0148a bola postaven\u00e1 v roku 2015 na bet\u00f3novom podklade, m\u00e1 celodreven\u00fa kon\u0161trukciu s piatimi poschodiami a v\u00fd\u0161kou 14 metrov.\r\n\r\nRozh\u013ead\u0148a bola p\u00f4vodne postaven\u00e1 ako monitorovacia protipo\u017eiarna ve\u017ea, zabezpe\u010den\u00e1 kamerov\u00fdm syst\u00e9mom. Jej zauj\u00edmavos\u0165ou s\u00fa lavi\u010dky umiestnen\u00e9 na ka\u017edom poschod\u00ed.\r\n\r\nKe\u010f\u017ee je postaven\u00e1 v svahu pod vrchom, poskytuje polkruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na Pova\u017esk\u00fd Inovec a Mal\u00e9 Karpaty.\r\n\r\nOdpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z Brezovej pod Bradlom po cyklotrase 2202<\/a>. Na kri\u017eovatke s \u017eltou turistickou trasou pokra\u010dujeme doprava po \u017eltej a\u017e po Dvoly. Tam sa \u010falej vyd\u00e1me po \u010dervenej trase, ktor\u00e1 n\u00e1s po asfaltke privedie a\u017e k rozh\u013eadni.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"10. Rozh\u013ead\u0148a Klenov\u00e1","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/10-rozhladna-klenova\/","post_featured_image":"
\"Rozh\u013ead\u0148a<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.64235","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.59832","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/549b241890\/","%nazov_vrcholu%":"Rozh\u013ead\u0148a Klenov\u00e1","%nadmorska_vyska%":"585 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.64235N, 17.59832E","%odporucene_miesto_startu%":"Brezov\u00e1 pod Bradlom","%vzdialenost%":"5,76 km","%nastupane_metre%":"217 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5876","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5862","%_edit_lock%":"1551347948:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5871","%_pods_velka_mapa%":"5872","%_pods_galeria%":"5873, 5874","%_pods_mapy%":"5875","%vyskovy_profil%":"5871","%velka_mapa%":"5872","%galeria%":"5873","%mapy%":"5875","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Rozh\u013ead\u0148a Klenov\u00e1","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Odpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z Brezovej pod Bradlom po cyklotrase 2202. Na kri\u017eovatke s \u017eltou turistickou trasou pokra\u010dujeme doprava po \u017eltej a\u017e po Dvoly.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5870,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"9. Papajsk\u00e9 sedlo","infowindow_content":"
\r\n
9. Papajsk\u00e9 sedlo<\/a><\/div>\r\n
\"Papajsk\u00e9<\/div><\/a>\r\n

Papajsk\u00e9 sedlo (GPS 49.2773514N, 18.1844867E) je najni\u017e\u0161ie polo\u017een\u00e9 sedlo v pohor\u00ed Javorn\u00edky. Nach\u00e1dza sa na \u010desko-slovenskej hranici na kri\u017eovatke \u010dervenej a \u017eltej turistickej trasy.<\/p>\n

Odporu\u010dame v\u00fdjazd po cyklotrase 8340<\/a> z obce Lazy pod Makytou \u010das\u0165 \u010certov, kde sa nach\u00e1dza aj rovnomenn\u00e9 ly\u017eiarske stredisko. Cyklotrasa kop\u00edruje \u017elt\u00fa turistick\u00fa trasu. Po asi 3 km pr\u00eddeme po \u0161trkovej ceste okolo sam\u00f4t k vrcholu. K vrcholu vedie z \u010deskej strany asfaltov\u00e1 cesta z obce Huslenky a\u017e na vrchol (tie\u017e \u017elt\u00e1 turistick\u00e1 zna\u010dka a cyklotrasa 6117).<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.27735","lng":"18.18449","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/9-papajske-sedlo\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Papajsk\u00e9 sedlo (GPS 49.2773514N, 18.1844867E) je najni\u017e\u0161ie polo\u017een\u00e9 sedlo v pohor\u00ed Javorn\u00edky. Nach\u00e1dza sa na \u010desko-slovenskej hranici na kri\u017eovatke \u010dervenej a \u017eltej turistickej trasy.\r\n\r\nOdporu\u010dame v\u00fdjazd po cyklotrase 8340<\/a> z obce Lazy pod Makytou \u010das\u0165 \u010certov, kde sa nach\u00e1dza aj rovnomenn\u00e9 ly\u017eiarske stredisko. Cyklotrasa kop\u00edruje \u017elt\u00fa turistick\u00fa trasu. Po asi 3 km pr\u00eddeme po \u0161trkovej ceste okolo sam\u00f4t k vrcholu. K vrcholu vedie z \u010deskej strany asfaltov\u00e1 cesta z obce Huslenky a\u017e na vrchol (tie\u017e \u017elt\u00e1 turistick\u00e1 zna\u010dka a cyklotrasa 6117).","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"9. Papajsk\u00e9 sedlo","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/9-papajske-sedlo\/","post_featured_image":"
\"Papajsk\u00e9<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.27735","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.18449","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/549b241890\/","%nazov_vrcholu%":"Papajsk\u00e9 sedlo","%nadmorska_vyska%":"701 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.27735N, 18.18449E","%odporucene_miesto_startu%":"Lazy pod Makytou \u2013 \u010certov","%vzdialenost%":"2,9 km","%nastupane_metre%":"211 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5867","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5854","%_edit_lock%":"1551361675:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5863","%_pods_velka_mapa%":"5864","%_pods_galeria%":"5865, 5866","%_pods_mapy%":"5868","%vyskovy_profil%":"5863","%velka_mapa%":"5864","%galeria%":"5865","%mapy%":"5868","%_yoast_wpseo_focuskw%":"papajske sedlo","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vydajte sa na bicykli na Papajsk\u00e9 sedlo, najni\u017e\u0161ie polo\u017een\u00e9 sedlo v pohor\u00ed Javorn\u00edky. Nach\u00e1dza sa na \u010desko-slovenskej hranici.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"47","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5862,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"8. Ostr\u00fd vrch","infowindow_content":"
\r\n
8. Ostr\u00fd vrch<\/a><\/div>\r\n
\"Ostr\u00fd<\/div><\/a>\r\n

Ostr\u00fd vrch (GPS 48.7305111N, 17.9977667E) sa nach\u00e1dza na hrebeni Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. Pod jeho vrcholom je postaven\u00fd dvojkr\u00ed\u017e s lavi\u010dkami na oddych. Z vrcholu je pekn\u00fd v\u00fdh\u013ead na Biele Karpaty.<\/p>\n

Odpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z Bikeparku K\u00e1lnica po cyklotrase 5330.<\/p>\n

St\u00fapame hore K\u00e1lnickou dolinou k letisku a pokra\u010dujeme po trase 5330 k \u00datulni Izba. Pri \u00fatulni je mo\u017en\u00e9 doplni\u0165 si tekutiny v ne\u010falekom prameni. Pred \u00fatul\u0148ou sa vyd\u00e1me po ceste smerom do\u013eava, ktor\u00e1 n\u00e1s dovedie a\u017e na hrebe\u0148 k vrcholu. Vrcholov\u00fa fotografiu odpor\u00fa\u010dame urobi\u0165 s dreven\u00fdm dvojkr\u00ed\u017eom.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.73051","lng":"17.99777","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/8-ostry-vrch\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Ostr\u00fd vrch (GPS 48.7305111N, 17.9977667E) sa nach\u00e1dza na hrebeni Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. Pod jeho vrcholom je postaven\u00fd dvojkr\u00ed\u017e s lavi\u010dkami na oddych. Z vrcholu je pekn\u00fd v\u00fdh\u013ead na Biele Karpaty.\r\n\r\nOdpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z Bikeparku K\u00e1lnica po cyklotrase 5330.\r\n\r\nSt\u00fapame hore K\u00e1lnickou dolinou k letisku a pokra\u010dujeme po trase 5330 k \u00datulni Izba. Pri \u00fatulni je mo\u017en\u00e9 doplni\u0165 si tekutiny v ne\u010falekom prameni. Pred \u00fatul\u0148ou sa vyd\u00e1me po ceste smerom do\u013eava, ktor\u00e1 n\u00e1s dovedie a\u017e na hrebe\u0148 k vrcholu. Vrcholov\u00fa fotografiu odpor\u00fa\u010dame urobi\u0165 s dreven\u00fdm dvojkr\u00ed\u017eom.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"8. Ostr\u00fd vrch","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/8-ostry-vrch\/","post_featured_image":"
\"Ostr\u00fd<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.73051","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.99777","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/de99241889\/","%nazov_vrcholu%":"Ostr\u00fd vrch","%nadmorska_vyska%":"863 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.73051N, 17.99777E","%odporucene_miesto_startu%":"K\u00e1lnica","%vzdialenost%":"8,55 km","%nastupane_metre%":"698 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5860","%vhodny_pre%":"horsk\u00fd","%_dp_original%":"5832","%_edit_lock%":"1551360499:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5855","%_pods_velka_mapa%":"5856","%_pods_galeria%":"5857, 5858","%_pods_mapy%":"5859","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vydajte sa na Ostr\u00fd vrch z Bikeparku K\u00e1lnica, ktor\u00fd sa nach\u00e1dza na hrebeni Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. Z vrcholu je pekn\u00fd v\u00fdh\u013ead na Biele Karpaty.","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Ostr\u00fd vrch","%_yoast_wpseo_linkdex%":"54","%vyskovy_profil%":"5855","%velka_mapa%":"5856","%galeria%":"5857","%mapy%":"5859","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5854,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"7. Mohyla M. R. \u0160tef\u00e1nika \u2013 Bradlo","infowindow_content":"
\r\n
7. Mohyla M. R. \u0160tef\u00e1nika \u2013 Bradlo<\/a><\/div>\r\n
\"7.<\/div><\/a>\r\n

Mohyla gener\u00e1la Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika na Bradle (490 m n.m. GPS 48.6795708N, 17.5644314E) sa nach\u00e1dza na vrchu Bradlo v Myjavskej pahorkatine.<\/p>\n

Tento pam\u00e4tn\u00edk na po\u010des\u0165 gener\u00e1la Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika navrhol architekt Du\u0161an Jurkovi\u010d. Na vybudovanie pam\u00e4tn\u00edka bola vyhl\u00e1sen\u00e1 n\u00e1rodn\u00e1 zbierka, v ktorej sa vyzbieralo dva mili\u00f3ny kor\u00fan. Mohylu sl\u00e1vnostne odhalili 23. septembra 1928. Sme radi, \u017ee m\u00e1me tak\u00fdto v\u00fdznamn\u00fd vrchol v na\u0161om kraji a preto ho op\u00e4tovne zara\u010fujeme.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je tentokr\u00e1t po asfalte, vhodn\u00fd aj pre kateg\u00f3riu handicap. Za\u010d\u00edname v meste Brezov\u00e1 pod Bradlom pri Kostole Najsv\u00e4tej\u0161ej trojice. Odtia\u013e pokra\u010dujeme na sever po Bradlianskej ulici a po cca. 200 m t\u00e1to ulica pokracuje cestou k Mohyle. Po asi 4 km sme na vrchole.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.67957","lng":"17.56443","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/7-mohyla-m-r-stefanika-bradlo\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Mohyla gener\u00e1la Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika na Bradle (490 m n.m. GPS 48.6795708N, 17.5644314E) sa nach\u00e1dza na vrchu Bradlo v Myjavskej pahorkatine.\r\n\r\nTento pam\u00e4tn\u00edk na po\u010des\u0165 gener\u00e1la Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika navrhol architekt Du\u0161an Jurkovi\u010d. Na vybudovanie pam\u00e4tn\u00edka bola vyhl\u00e1sen\u00e1 n\u00e1rodn\u00e1 zbierka, v ktorej sa vyzbieralo dva mili\u00f3ny kor\u00fan. Mohylu sl\u00e1vnostne odhalili 23. septembra 1928. Sme radi, \u017ee m\u00e1me tak\u00fdto v\u00fdznamn\u00fd vrchol v na\u0161om kraji a preto ho op\u00e4tovne zara\u010fujeme.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je tentokr\u00e1t po asfalte, vhodn\u00fd aj pre kateg\u00f3riu handicap. Za\u010d\u00edname v meste Brezov\u00e1 pod Bradlom pri Kostole Najsv\u00e4tej\u0161ej trojice. Odtia\u013e pokra\u010dujeme na sever po Bradlianskej ulici a po cca. 200 m t\u00e1to ulica pokracuje cestou k Mohyle. Po asi 4 km sme na vrchole.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"7. Mohyla M. R. \u0160tef\u00e1nika \u2013 Bradlo","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/7-mohyla-m-r-stefanika-bradlo\/","post_featured_image":"
\"7.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.67957","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.56443","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/fbda241888","%nazov_vrcholu%":"Mohyla M. R. \u0160tef\u00e1nika \u2013 Bradlo","%nadmorska_vyska%":"543 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.67957N, 17.56443E","%odporucene_miesto_startu%":"Brezov\u00e1 pod Bradlom","%vzdialenost%":"4,2 km","%nastupane_metre%":"265 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"6152","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5824","%_edit_lock%":"1552575408:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5851","%_pods_velka_mapa%":"5848","%_pods_galeria%":"6153, 6154, 5849","%_pods_mapy%":"5850","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Mohyla M. R. \u0160tef\u00e1nika","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vydajte sa na v\u00fdlet na bicykli ku Mohyle M. R. \u0160tef\u00e1nika. Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je tentokr\u00e1t po asfalte, vhodn\u00fd aj pre kateg\u00f3riu handicap.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"45","%vyskovy_profil%":"5851","%velka_mapa%":"5848","%galeria%":"6153","%mapy%":"5850","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5832,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"6. Kortmanka","infowindow_content":"
\r\n
6. Kortmanka<\/a><\/div>\r\n
\"Kortmanka\"<\/div><\/a>\r\n

Kortmanka (GPS 48.98913N, 18.52258E). Jasky\u0148a je pr\u00edrodnou pamiatkou od roku 1955. Vznik sa pripisuje chemick\u00e9mu a mechanick\u00e9mu zvetr\u00e1vaniu triasov\u00fdch v\u00e1pencov v Str\u00e1\u017eovskom pr\u00edkrove. H\u013abka tejto krasovej priepasti dosahuje 40m, le\u017e\u00ed medzi Ostrou a Hrubou Ka\u010dkou vo v\u00fd\u0161ke 825 m. Kortmanka je vynikaj\u00faca rodinn\u00e1 destin\u00e1cia, 2x do roka sa tu konaj\u00fa akcie pre \u0161irok\u00fa verejnos\u0165 spojen\u00e9 s hudbou, z\u00e1bavou, hrami pre deti a opeka\u010dkou.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je v obci Pru\u017eina, \u010das\u0165 Predhorie. K jaskyni vedie asfaltov\u00e1 cesta v d\u013a\u017eke cca. 5,2 km. Tesne pred vrcholom pr\u00eddeme na zelen\u00fa turistick\u00fa zna\u010dku, po ktorej sa vyd\u00e1me smerom vpravo a pr\u00eddeme asi po 300 m k smerovn\u00edku ozna\u010duj\u00facem\u00fa n\u00e1\u0161 vrchol. Pod cestou sa nach\u00e1dza jasky\u0148a prekryt\u00e1 mre\u017eou a chata s l\u00fakou a ohniskom.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.98913","lng":"18.52258","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/6-kortmanka\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Kortmanka (GPS 48.98913N, 18.52258E). Jasky\u0148a je pr\u00edrodnou pamiatkou od roku 1955. Vznik sa pripisuje chemick\u00e9mu a mechanick\u00e9mu zvetr\u00e1vaniu triasov\u00fdch v\u00e1pencov v Str\u00e1\u017eovskom pr\u00edkrove. H\u013abka tejto krasovej priepasti dosahuje 40m, le\u017e\u00ed medzi Ostrou a Hrubou Ka\u010dkou vo v\u00fd\u0161ke 825 m. Kortmanka je vynikaj\u00faca rodinn\u00e1 destin\u00e1cia, 2x do roka sa tu konaj\u00fa akcie pre \u0161irok\u00fa verejnos\u0165 spojen\u00e9 s hudbou, z\u00e1bavou, hrami pre deti a opeka\u010dkou.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je v obci Pru\u017eina, \u010das\u0165 Predhorie. K jaskyni vedie asfaltov\u00e1 cesta v d\u013a\u017eke cca. 5,2 km. Tesne pred vrcholom pr\u00eddeme na zelen\u00fa turistick\u00fa zna\u010dku, po ktorej sa vyd\u00e1me smerom vpravo a pr\u00eddeme asi po 300 m k smerovn\u00edku ozna\u010duj\u00facem\u00fa n\u00e1\u0161 vrchol. Pod cestou sa nach\u00e1dza jasky\u0148a prekryt\u00e1 mre\u017eou a chata s l\u00fakou a ohniskom.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"6. Kortmanka","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/6-kortmanka\/","post_featured_image":"
\"Kortmanka\"<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.98913","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.52258","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/0f0d241886\/","%nazov_vrcholu%":"Kortmanka","%nadmorska_vyska%":"825 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.98913N, 18.52258E","%odporucene_miesto_startu%":"Pru\u017eina","%vzdialenost%":"5,3 km","%nastupane_metre%":"429 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5844","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5824","%_edit_lock%":"1552575087:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5833","%_pods_velka_mapa%":"5834","%_pods_galeria%":"5835, 5836, 5837, 5838, 5839","%_pods_mapy%":"5843","%_yoast_wpseo_focuskw%":"kortmanka","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Spravte si v\u00fdlet na bicyklu ku triasov\u00fdm v\u00e1pencom v Str\u00e1\u017eovskom pr\u00edkrove. H\u013abka priepasti dosahuje 40m, le\u017e\u00ed medzi Ostrou a Hrubou Ka\u010dkou vo v\u00fd\u0161ke 825 m.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"45","%vyskovy_profil%":"5833","%velka_mapa%":"5834","%galeria%":"5835","%mapy%":"5843","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5831,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"5. Inovec","infowindow_content":"
\r\n
5. Inovec<\/a><\/div>\r\n
\"Inovec\"<\/div><\/a>\r\n

Inovec (GPS 48.7746608N, 18.0420836E) je najvy\u0161\u0161\u00edm vrcholom pohoria Pova\u017esk\u00fd Inovec. Nach\u00e1dza sa asi desa\u0165 kilometrov vzdu\u0161nou \u010diarou na juh od mesta Tren\u010d\u00edn. Zo zalesnen\u00e9ho vrcholu nie je v\u00fdh\u013ead, av\u0161ak v roku 2016 postaven\u00e1 vyhliadkov\u00e1 ve\u017ea poskytuje kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead. K vrcholu Inovca vedie nieko\u013eko zna\u010dkovan\u00fdch turistick\u00fdch tr\u00e1s aj asfaltov\u00e1 cesta vyu\u017e\u00edvan\u00e1 ako pr\u00edstupov\u00e1 cesta k chat\u00e1m i vojensk\u00e9mu vysiela\u010du na vrchole. Cestou na vechol je mo\u017en\u00e9 sa ob\u010dersvi\u0165 na Inoveckej chate, ktor\u00e1 sa nach\u00e1dza asi 3,5 km od vrcholu.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je po asfaltovej ceste z obce Tren\u010dianske Jastrabie. V strede obce je pri Obecnom \u00farade odbo\u010dka na cestu ktor\u00e1 st\u00fapa k vrcholu. St\u00fapanie je pr\u00edjemn\u00e9, asi 8 km po asfaltovej ceste k Inoveckej chate. Od chaty vedie tie\u017e asfaltov\u00e1 cesta d\u013a\u017eky 3,5 km a\u017e k vysiela\u010du, tesne pod vrcholom Inovca. Posledn\u00fdch 800 m st\u00fapanie dosahuje a\u017e 15%.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.77466","lng":"18.04208","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/5-inovec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Inovec (GPS 48.7746608N, 18.0420836E) je najvy\u0161\u0161\u00edm vrcholom pohoria Pova\u017esk\u00fd Inovec. Nach\u00e1dza sa asi desa\u0165 kilometrov vzdu\u0161nou \u010diarou na juh od mesta Tren\u010d\u00edn. Zo zalesnen\u00e9ho vrcholu nie je v\u00fdh\u013ead, av\u0161ak v roku 2016 postaven\u00e1 vyhliadkov\u00e1 ve\u017ea poskytuje kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead. K vrcholu Inovca vedie nieko\u013eko zna\u010dkovan\u00fdch turistick\u00fdch tr\u00e1s aj asfaltov\u00e1 cesta vyu\u017e\u00edvan\u00e1 ako pr\u00edstupov\u00e1 cesta k chat\u00e1m i vojensk\u00e9mu vysiela\u010du na vrchole. Cestou na vechol je mo\u017en\u00e9 sa ob\u010dersvi\u0165 na Inoveckej chate, ktor\u00e1 sa nach\u00e1dza asi 3,5 km od vrcholu.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je po asfaltovej ceste z obce Tren\u010dianske Jastrabie. V strede obce je pri Obecnom \u00farade odbo\u010dka na cestu ktor\u00e1 st\u00fapa k vrcholu. St\u00fapanie je pr\u00edjemn\u00e9, asi 8 km po asfaltovej ceste k Inoveckej chate. Od chaty vedie tie\u017e asfaltov\u00e1 cesta d\u013a\u017eky 3,5 km a\u017e k vysiela\u010du, tesne pod vrcholom Inovca. Posledn\u00fdch 800 m st\u00fapanie dosahuje a\u017e 15%.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"5. Inovec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/5-inovec\/","post_featured_image":"
\"Inovec\"<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.77466","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.04208","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/10f7241885\/","%nazov_vrcholu%":"Inovec","%nadmorska_vyska%":"1042 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.77466N, 18.04208E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010dianske Jastrabie","%vzdialenost%":"10,8 km","%nastupane_metre%":"812 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5829","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5815","%_edit_lock%":"1551358102:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5825","%_pods_galeria%":"5826, 5827","%_pods_mapy%":"5828","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Inovec","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Dupnite do ped\u00e1lov a vy\u0161liapte na vrchol Inovec. K vrcholu Inovca vedie nieko\u013eko zna\u010dkovan\u00fdch turistick\u00fdch tr\u00e1s aj asfaltov\u00e1 cesta.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"54","%vyskovy_profil%":"5825","%galeria%":"5826","%mapy%":"5828","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5824,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"4. Hrad Temat\u00edn","infowindow_content":"
\r\n
4. Hrad Temat\u00edn<\/a><\/div>\r\n
\"Hrad<\/div><\/a>\r\n

Hrad Temat\u00edn (GPS 48.6770219N, 17.9292678E) vznikol pravdepodobne bezprostredne po Mongolskom vp\u00e1de v roku 1242 na mieste star\u0161ieho hradiska. Hrad u\u017e od svojho vzniku plnil signaliza\u010dn\u00fa a str\u00e1\u017enu funkciu a spolu s Tren\u010dianskym, Beckovsk\u00fdm a \u010cachtick\u00fdm hradom bol s\u00fa\u010das\u0165ou ochrany severoz\u00e1padn\u00fdch priesmykov Uhorska. Chr\u00e1nil aj d\u00f4le\u017eit\u00fd brod cez V\u00e1h. Prv\u00e1 zmienka o hrade je z roku 1270. Hrad mal viacer\u00fdch majite\u013eov. Po por\u00e1\u017eke R\u00e1kociho povstania bol hrad cis\u00e1rskymi vojskami rozb\u00faran\u00fd a odvtedy ch\u00e1tra.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Hr\u00e1dok po cyklotrase 5304<\/a>. Za\u010d\u00edname v Hr\u00e1dku na kri\u017eovatke cyklotr\u00e1s. Z obce trasa vedie po lesnej ceste Hr\u00e1dockou dolinou a st\u00e1lym st\u00fapan\u00edm prich\u00e1dza a\u017e na hrad Temat\u00edn.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.67702","lng":"17.92927","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/4-hrad-tematin\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Hrad Temat\u00edn (GPS 48.6770219N, 17.9292678E) vznikol pravdepodobne bezprostredne po Mongolskom vp\u00e1de v roku 1242 na mieste star\u0161ieho hradiska. Hrad u\u017e od svojho vzniku plnil signaliza\u010dn\u00fa a str\u00e1\u017enu funkciu a spolu s Tren\u010dianskym, Beckovsk\u00fdm a \u010cachtick\u00fdm hradom bol s\u00fa\u010das\u0165ou ochrany severoz\u00e1padn\u00fdch priesmykov Uhorska. Chr\u00e1nil aj d\u00f4le\u017eit\u00fd brod cez V\u00e1h. Prv\u00e1 zmienka o hrade je z roku 1270. Hrad mal viacer\u00fdch majite\u013eov. Po por\u00e1\u017eke R\u00e1kociho povstania bol hrad cis\u00e1rskymi vojskami rozb\u00faran\u00fd a odvtedy ch\u00e1tra.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Hr\u00e1dok po cyklotrase 5304<\/a>. Za\u010d\u00edname v Hr\u00e1dku na kri\u017eovatke cyklotr\u00e1s. Z obce trasa vedie po lesnej ceste Hr\u00e1dockou dolinou a st\u00e1lym st\u00fapan\u00edm prich\u00e1dza a\u017e na hrad Temat\u00edn.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"4. Hrad Temat\u00edn","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/4-hrad-tematin\/","post_featured_image":"
\"Hrad<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.67702","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.92927","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/95b5241884\/","%nazov_vrcholu%":"Hrad Temat\u00edn","%nadmorska_vyska%":"600 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.67702N, 17.92927E","%odporucene_miesto_startu%":"Hr\u00e1dok","%vzdialenost%":"6,8 km","%nastupane_metre%":"456 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5822","%vhodny_pre%":"MTB","%_dp_original%":"5807","%_edit_lock%":"1552575119:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5816","%_pods_velka_mapa%":"5817","%_pods_galeria%":"5818, 5820","%_pods_mapy%":"5821","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Hrad Temat\u00edn","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Po\u010fte na bicykli na hrad Temat\u00edn. Odpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd z obce Hr\u00e1dok po cyklotrase 5304. Trasa vedie po lesnej ceste Hr\u00e1dockou dolinou.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","%vyskovy_profil%":"5816","%velka_mapa%":"5817","%galeria%":"5818","%mapy%":"5821","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5815,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"3. Hrad Siv\u00fd Kame\u0148","infowindow_content":"
\r\n
3. Hrad Siv\u00fd Kame\u0148<\/a><\/div>\r\n
\"Hrad<\/div><\/a>\r\n

Hrad Siv\u00fd Kame\u0148 (GPS 48.685747N, 18.638870E) le\u017e\u00ed nad obcou Podhradie. Vznikol v polovici 14. storo\u010dia ako centrum spr\u00e1vy kr\u00e1\u013eovsk\u00fdch majetkov na \u013eavom brehu rieky Nitra. Dejiny hradu pozna\u010dil po\u017eiar v roku 1524 a protihabsburgsk\u00e9 povstania v rokoch 1626 a 1703. Odvtedy hrad pustol, a\u017e sa z neho stala ruina. V roku 1973 bol vyhl\u00e1sen\u00fd za N\u00e1rodn\u00fa kult\u00farnu pamiatku a od roku 2013 je predmetom pamiatkovej obnovy.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Lehota pod Vt\u00e1\u010dnikom. Pokra\u010dujeme do kopca do obce Podhradie. V centre obce pri kostole si v\u0161\u00edmame smerovn\u00edk naviguj\u00faci k hradu. Priamo pod hradom sa nach\u00e1dza Hostinec pod hradom, kde je mo\u017en\u00e9 sa ob\u010derstvi\u0165. Za hostincom smerom do\u013eava vstupujeme do are\u00e1lu hradu. Na vrchol hradu ved\u00fa strm\u00e9 a \u00fazke chodn\u00ed\u010dky, kam neodpor\u00fa\u010dame chodi\u0165 s bicyklami. Vrcholov\u00e9 foto akceptujeme pri hradnom skalisku kde sa nach\u00e1dza tabu\u013ea o hist\u00f3rii hradu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.68575","lng":"18.63887","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/3-hrad-sivy-kamen-2\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Hrad Siv\u00fd Kame\u0148 (GPS 48.685747N, 18.638870E) le\u017e\u00ed nad obcou Podhradie. Vznikol v polovici 14. storo\u010dia ako centrum spr\u00e1vy kr\u00e1\u013eovsk\u00fdch majetkov na \u013eavom brehu rieky Nitra. Dejiny hradu pozna\u010dil po\u017eiar v roku 1524 a protihabsburgsk\u00e9 povstania v rokoch 1626 a 1703. Odvtedy hrad pustol, a\u017e sa z neho stala ruina. V roku 1973 bol vyhl\u00e1sen\u00fd za N\u00e1rodn\u00fa kult\u00farnu pamiatku a od roku 2013 je predmetom pamiatkovej obnovy.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Lehota pod Vt\u00e1\u010dnikom. Pokra\u010dujeme do kopca do obce Podhradie. V centre obce pri kostole si v\u0161\u00edmame smerovn\u00edk naviguj\u00faci k hradu. Priamo pod hradom sa nach\u00e1dza Hostinec pod hradom, kde je mo\u017en\u00e9 sa ob\u010derstvi\u0165. Za hostincom smerom do\u013eava vstupujeme do are\u00e1lu hradu. Na vrchol hradu ved\u00fa strm\u00e9 a \u00fazke chodn\u00ed\u010dky, kam neodpor\u00fa\u010dame chodi\u0165 s bicyklami. Vrcholov\u00e9 foto akceptujeme pri hradnom skalisku kde sa nach\u00e1dza tabu\u013ea o hist\u00f3rii hradu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"3. Hrad Siv\u00fd Kame\u0148","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/3-hrad-sivy-kamen-2\/","post_featured_image":"
\"Hrad<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.68575","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.63887","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/7849241883\/","%nazov_vrcholu%":"Hrad Siv\u00fd Kame\u0148","%nadmorska_vyska%":"573 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.68575N, 18.63887E","%odporucene_miesto_startu%":"Lehota pod Vt\u00e1\u010dnikom","%vzdialenost%":"4,3 km","%nastupane_metre%":"235 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5813","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd","%_dp_original%":"5780","%_edit_lock%":"1551356235:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5808","%_pods_velka_mapa%":"5809","%_pods_galeria%":"5810, 5811","%_pods_mapy%":"5812","%vyskovy_profil%":"5808","%velka_mapa%":"5809","%galeria%":"5810","%mapy%":"5812","%_yoast_wpseo_focuskw%":"hrad siv\u00fd kame\u0148","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vy\u0161liapte na bicykli ku hradu Siv\u00fd Kame\u0148, ktor\u00fd le\u017e\u00ed nad obcou Podhradie. Vznikol v 14. st. ako centrum spr\u00e1vy kr\u00e1\u013eovsk\u00fdch majetkov na brehu rieky Nitra.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"51","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5807,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"2. Hrad Lednica","infowindow_content":"
\r\n
2. Hrad Lednica<\/a><\/div>\r\n
\"Hrad<\/div><\/a>\r\n

Lednick\u00fd hrad (400 m n.m., GPS 49.110847N, 18.211376E) le\u017e\u00ed v severnej \u010dasti Bielych Karp\u00e1t uprostred doliny obce Lednica, asi 15 km od P\u00fachova. Hradn\u00e1 zr\u00facanina sa vyn\u00edma na ukon\u010den\u00ed chr\u00e1nen\u00e9ho pr\u00edrodn\u00e9ho v\u00fdtvoru \u2013 Lednick\u00e9 bralo v z\u00e1padnom okraji obce, v nadmorskej v\u00fd\u0161ke okolo 590 m.n.m. Hrad bol postaven\u00fd ako s\u00fa\u010das\u0165 ochrann\u00e9ho p\u00e1sma severn\u00e9ho pohrani\u010dia \u00fazemia Uhorska a z\u00e1rove\u0148 str\u00e1\u017eil cestu ved\u00facu Pova\u017e\u00edm na Moravu.<\/p>\n

Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Horovce. Po asfaltke ideme cez Kva\u0161ov do Lednice. V centre obce Lednica je smerovn\u00edk na hrad. Posledn\u00fdch asi 300 m trasy je po \u0161trkovej ceste. Trasa je vhodn\u00e1 pre horsk\u00e9 a krosov\u00e9 bicykle.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.11085N","lng":"18.21138E","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/2-hrad-lednica\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Lednick\u00fd hrad (400 m n.m., GPS 49.110847N, 18.211376E) le\u017e\u00ed v severnej \u010dasti Bielych Karp\u00e1t uprostred doliny obce Lednica, asi 15 km od P\u00fachova. Hradn\u00e1 zr\u00facanina sa vyn\u00edma na ukon\u010den\u00ed chr\u00e1nen\u00e9ho pr\u00edrodn\u00e9ho v\u00fdtvoru \u2013 Lednick\u00e9 bralo v z\u00e1padnom okraji obce, v nadmorskej v\u00fd\u0161ke okolo 590 m.n.m. Hrad bol postaven\u00fd ako s\u00fa\u010das\u0165 ochrann\u00e9ho p\u00e1sma severn\u00e9ho pohrani\u010dia \u00fazemia Uhorska a z\u00e1rove\u0148 str\u00e1\u017eil cestu ved\u00facu Pova\u017e\u00edm na Moravu.\r\n\r\nOdporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Horovce. Po asfaltke ideme cez Kva\u0161ov do Lednice. V centre obce Lednica je smerovn\u00edk na hrad. Posledn\u00fdch asi 300 m trasy je po \u0161trkovej ceste. Trasa je vhodn\u00e1 pre horsk\u00e9 a krosov\u00e9 bicykle.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"2. Hrad Lednica","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/2-hrad-lednica\/","post_featured_image":"
\"Hrad<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.11085N","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.21138E","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/fca0241882\/","%nazov_vrcholu%":"Butkov \u2013 kr\u00ed\u017e","%nadmorska_vyska%":"400 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.11085N, 18.21138E","%odporucene_miesto_startu%":"Horovce","%vzdialenost%":"9 km","%nastupane_metre%":"273 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5785","%vhodny_pre%":"kros","%_dp_original%":"5632","%_edit_lock%":"1551362357:6","%_edit_last%":"6","%_pods_vyskovy_profil%":"5781","%_pods_velka_mapa%":"5782","%_pods_galeria%":"5783","%_yoast_wpseo_focuskw%":"hrad lednica","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Vy\u0161liapte si na bicykli ku Lednick\u00e9mu hradu, ktor\u00fd le\u017e\u00ed vo v\u00fd\u0161ke 590 m.n.m. Hrad sl\u00fa\u017eil ochrann\u00e9 p\u00e1smo Uhorska a str\u00e1\u017eil cestu ved\u00facu Pova\u017e\u00edm na Moravu.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"48","%vyskovy_profil%":"5781","%velka_mapa%":"5782","%galeria%":"5783","%_pods_mapy%":"6055","%mapy%":"6055","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5780,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"1. Butkov \u2013 kr\u00ed\u017e","infowindow_content":"
\r\n
1. Butkov \u2013 kr\u00ed\u017e<\/a><\/div>\r\n
\"Butkov<\/div><\/a>\r\n

Kr\u00ed\u017e na hore Butkov (594 m n.m., GPS 49.022214N, 18.320746E) sa nach\u00e1dza nad obcou Ladce na jednej z et\u00e1\u017ei lomu. Je dobre vidite\u013en\u00fd cestou Pova\u017e\u00edm hlavne v noci v\u010faka osvetleniu. Na vrchol sa dostaneme po novovybudovanej Kr\u00ed\u017eovej ceste z obce Ladce. Odmenou je n\u00e1dhern\u00fd v\u00fdh\u013ead na lom, obec Ladce, Biele Karpaty, Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy a Javorn\u00edky. Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Ladce po asfaltovej ceste a n\u00e1sledne po \u0161trkovej ceste, ktor\u00e1 pokra\u010duje Kr\u00ed\u017eovou cestou. Na jej konci sa dostaneme k n\u00e1\u0161mu vrcholu. Trasa je vhodn\u00e1 pre horsk\u00e9 a krosov\u00e9 bicykle.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.02222","lng":"18.32028","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/1-butkov-kriz\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Kr\u00ed\u017e na hore Butkov (594 m n.m., GPS 49.022214N, 18.320746E) sa nach\u00e1dza nad obcou Ladce na jednej z et\u00e1\u017ei lomu. Je dobre vidite\u013en\u00fd cestou Pova\u017e\u00edm hlavne v noci v\u010faka osvetleniu. Na vrchol sa dostaneme po novovybudovanej Kr\u00ed\u017eovej ceste z obce Ladce. Odmenou je n\u00e1dhern\u00fd v\u00fdh\u013ead na lom, obec Ladce, Biele Karpaty, Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy a Javorn\u00edky. Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je z obce Ladce po asfaltovej ceste a n\u00e1sledne po \u0161trkovej ceste, ktor\u00e1 pokra\u010duje Kr\u00ed\u017eovou cestou. Na jej konci sa dostaneme k n\u00e1\u0161mu vrcholu. Trasa je vhodn\u00e1 pre horsk\u00e9 a krosov\u00e9 bicykle.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"1. Butkov \u2013 kr\u00ed\u017e","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/1-butkov-kriz\/","post_featured_image":"
\"Butkov<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.02222","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.32028","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"51","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/7563241881\/","%nazov_vrcholu%":"Butkov \u2013 kr\u00ed\u017e","%nadmorska_vyska%":"565 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.02222N, 18.32028E","%odporucene_miesto_startu%":"Ladce","%vzdialenost%":"5,4 km","%nastupane_metre%":"355 m","%gpx_mapa%":"
","%_thumbnail_id%":"5776","%_dp_original%":"5617","%_edit_lock%":"1551446616:4","%_edit_last%":"4","%_pods_vyskovy_profil%":"5765","%vhodny_pre%":"kros","%_pods_velka_mapa%":"5777","%_pods_galeria%":"5778","%_pods_mapy%":"5779","%_yoast_wpseo_focuskw%":"Butkov - kr\u00ed\u017e","%_yoast_wpseo_metadesc%":"Na vrchol Butkov - kr\u00ed\u017e sa dostaneme po novovybudovanej Kr\u00ed\u017eovej ceste z obce Ladce. Odporu\u010den\u00fd v\u00fdjazd je po asfaltovej ceste a n\u00e1sledne po \u0161trkovej.","%_yoast_wpseo_linkdex%":"54","%vyskovy_profil%":"5765","%velka_mapa%":"5777","%galeria%":"5778","%mapy%":"5779","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2019"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":5632,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]}],"map_property":{"map_id":"2","debug_mode":false},"shapes":{"drawing_editable":false},"filters":{"filters_container":"[data-container=\"wpgmp-filters-container\"]"}}).data("wpgmp_maps");});