Mapa vrcholov 2019

","%_pods_vyskovy_profil%":"8293","%vyskovy_profil%":"8293","%_pods_velka_mapa%":"8294","%velka_mapa%":"8294","%_pods_galeria%":"8295","%galeria%":"8295","%_pods_mapy%":"8296","%mapy%":"8296","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8043,"custom_filters":[],"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"19. \u017dalostin\u00e1","infowindow_content":"
\r\n
19. \u017dalostin\u00e1<\/a><\/div>\r\n
\"19.<\/div><\/a>\r\n

\u017dalostin\u00e1 ( 625 m.n.m., GPS 48.81764N, 17.42749E)
\nNa \u010derveno natret\u00e1 dreven\u00e1 rozh\u013ead\u0148a na tr\u00e1vnatom vrchole \u017dalostin\u00e1 sa nach\u00e1dza nad obcou Vrbovce. Z obce sa vyd\u00e1me po
cyklotrase 2202<\/a> smerom na Chvojnicu. Pri zna\u010dke Senn\u00e9 diely odbo\u010d\u00edme po zelenej na Hate Klva\u010de. Odtia\u013e pokra\u010dujeme po\u013enou cestou k rozh\u013eadni.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.81764","lng":"17.42749","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/19-zalostina\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"\u017dalostin\u00e1 ( 625 m.n.m., GPS 48.81764N, 17.42749E)
\r\nNa \u010derveno natret\u00e1 dreven\u00e1 rozh\u013ead\u0148a na tr\u00e1vnatom vrchole \u017dalostin\u00e1 sa nach\u00e1dza nad obcou Vrbovce. Z obce sa vyd\u00e1me po
cyklotrase 2202<\/a> smerom na Chvojnicu. Pri zna\u010dke Senn\u00e9 diely odbo\u010d\u00edme po zelenej na Hate Klva\u010de. Odtia\u013e pokra\u010dujeme po\u013enou cestou k rozh\u013eadni.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"19. \u017dalostin\u00e1","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/19-zalostina\/","post_featured_image":"
\"19.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/9d35262571\/","%nazov_vrcholu%":"\u017dalostin\u00e1","%nadmorska_vyska%":"625 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.81764N, 17.42749E","%odporucene_miesto_startu%":"Vrbovce","%vzdialenost%":"5 km","%nastupane_metre%":"304 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553064:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8138","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.81764","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.42749","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8135","%_pods_velka_mapa%":"8136","%_pods_galeria%":"8138","%_pods_mapy%":"8137","%vyskovy_profil%":"8135","%velka_mapa%":"8136","%galeria%":"8138","%mapy%":"8137","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8042,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"18. Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a","infowindow_content":"
\r\n
18. Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a<\/a><\/div>\r\n
\"18.<\/div><\/a>\r\n

Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a (396 m.n.m., GPS 48.85122N, 17.84245E)
\nTento majest\u00e1tny strom, ktor\u00fd bol kandid\u00e1tom na strom roka v 2011, m\u00e1 350 rokov, obvod kme\u0148a 440 cm, v\u00fd\u0161ku 20 m a priemer koruny 25 m. Strom st\u00e1le rod\u00ed a jeho chutn\u00e9 plody sa vyu\u017e\u00edvaj\u00fa na su\u0161enie, zav\u00e1ranie a vz\u00e1cnu p\u00e1lenku \u2013 tradi\u010dn\u00fa oskoru\u0161ovicu. K Zich\u00e1\u010dkovej oskoru\u0161i sa dostaneme napr\u00edklad z Bo\u0161\u00e1ce po cca 2,5 km v smere Zabudi\u0161ov\u00e1, u\u017e v miernom st\u00fapan\u00ed pri druhej zast\u00e1vke SAD odbo\u010d\u00edme v\u013eavo do \u010dasti Chv\u00edlovec. Po asi 200m za z\u00e1hradnou chatkou \u2013 v\u013eavo rastie strom.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.85122","lng":"17.84245","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/18-zichackova-oskorusa\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a (396 m.n.m., GPS 48.85122N, 17.84245E)
\r\nTento majest\u00e1tny strom, ktor\u00fd bol kandid\u00e1tom na strom roka v 2011, m\u00e1 350 rokov, obvod kme\u0148a 440 cm, v\u00fd\u0161ku 20 m a priemer koruny 25 m. Strom st\u00e1le rod\u00ed a jeho chutn\u00e9 plody sa vyu\u017e\u00edvaj\u00fa na su\u0161enie, zav\u00e1ranie a vz\u00e1cnu p\u00e1lenku \u2013 tradi\u010dn\u00fa oskoru\u0161ovicu. K Zich\u00e1\u010dkovej oskoru\u0161i sa dostaneme napr\u00edklad z Bo\u0161\u00e1ce po cca 2,5 km v smere Zabudi\u0161ov\u00e1, u\u017e v miernom st\u00fapan\u00ed pri druhej zast\u00e1vke SAD odbo\u010d\u00edme v\u013eavo do \u010dasti Chv\u00edlovec. Po asi 200m za z\u00e1hradnou chatkou \u2013 v\u013eavo rastie strom.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"18. Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/18-zichackova-oskorusa\/","post_featured_image":"
\"18.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/837f262570\/","%nazov_vrcholu%":"Zich\u00e1\u010dkova oskoru\u0161a","%nadmorska_vyska%":"396 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.85122N, 17.84245E","%odporucene_miesto_startu%":"Bo\u0161\u00e1ca","%vzdialenost%":"4 km","%nastupane_metre%":"177 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553064:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8133","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.85122","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.84245","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8130","%_pods_velka_mapa%":"8131","%_pods_galeria%":"8133","%_pods_mapy%":"8132","%vyskovy_profil%":"8130","%velka_mapa%":"8131","%galeria%":"8133","%mapy%":"8132","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8041,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"17. Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka","infowindow_content":"
\r\n
17. Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka<\/a><\/div>\r\n
\"17.<\/div><\/a>\r\n

Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka Sv. August\u00edna (522 m.n.m., GPS 49.12796N, 18.11484E)
\nNeskorobarokov\u00e1 kaplnka Sv. August\u00edna postaven\u00e1 v r. 1788 je n\u00e1rodnou kult\u00farnou pamiatkou. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad z obce Tuchy\u0148a cez \u010cerven\u00fd Kame\u0148 a \u010falej po asfaltke k hranici s \u010ceskou republikou (smer Neda\u0161ova Lhota).<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.12796","lng":"18.11484","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/17-zapechova-kaplnka\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka Sv. August\u00edna (522 m.n.m., GPS 49.12796N, 18.11484E)
\r\nNeskorobarokov\u00e1 kaplnka Sv. August\u00edna postaven\u00e1 v r. 1788 je n\u00e1rodnou kult\u00farnou pamiatkou. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad z obce Tuchy\u0148a cez \u010cerven\u00fd Kame\u0148 a \u010falej po asfaltke k hranici s \u010ceskou republikou (smer Neda\u0161ova Lhota).","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"17. Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/17-zapechova-kaplnka\/","post_featured_image":"
\"17.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/924e262569\/","%nazov_vrcholu%":"Z\u00e1pechov\u00e1 \u2013 kaplnka","%nadmorska_vyska%":"522 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.12796N, 18.11484E","%odporucene_miesto_startu%":"Tuchy\u0148a","%vzdialenost%":"15 km","%nastupane_metre%":"350 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553064:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8129","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.12796","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.11484","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8123","%_pods_velka_mapa%":"8124","%_pods_galeria%":"8129","%_pods_mapy%":"8248","%vyskovy_profil%":"8123","%velka_mapa%":"8124","%galeria%":"8129","%mapy%":"8248","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8040,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"16. Vr\u0161atsk\u00fd hrad","infowindow_content":"
\r\n
16. Vr\u0161atsk\u00fd hrad<\/a><\/div>\r\n
\"16.<\/div><\/a>\r\n

Vr\u0161atsk\u00fd hrad (728 m.n.m., GPS 49.06738N, 18.15320E)
\nZr\u00facaniny hradu sa vyp\u00ednaj\u00fa nad obcou Vr\u0161atsk\u00e9 Podhradie. K hradu sa dostane napr\u00edklad z obce Prusk\u00e9 po
cyklostrase 8307<\/a> do Vr\u0161atsk\u00e9ho Podhradia a \u010falej po asfaltovej ceste. Pre vrcholov\u00e9 foto nie je potrebn\u00e9 s bicyklom \u00eds\u0165 ku hradu, sta\u010d\u00ed selfie zo odbo\u010dky ku hradu z asfaltovej cesty.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.06738","lng":"18.15320","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/16-vrsatsky-hrad\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Vr\u0161atsk\u00fd hrad (728 m.n.m., GPS 49.06738N, 18.15320E)
\r\nZr\u00facaniny hradu sa vyp\u00ednaj\u00fa nad obcou Vr\u0161atsk\u00e9 Podhradie. K hradu sa dostane napr\u00edklad z obce Prusk\u00e9 po
cyklostrase 8307<\/a> do Vr\u0161atsk\u00e9ho Podhradia a \u010falej po asfaltovej ceste. Pre vrcholov\u00e9 foto nie je potrebn\u00e9 s bicyklom \u00eds\u0165 ku hradu, sta\u010d\u00ed selfie zo odbo\u010dky ku hradu z asfaltovej cesty.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"16. Vr\u0161atsk\u00fd hrad","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/16-vrsatsky-hrad\/","post_featured_image":"
\"16.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/6488262568\/","%nazov_vrcholu%":"Vr\u0161atsk\u00fd hrad","%nadmorska_vyska%":"728 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.06738N, 18.15320E","%odporucene_miesto_startu%":"Prusk\u00e9","%vzdialenost%":"7 km","%nastupane_metre%":"520 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1586846853:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8121","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.06738","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.15320","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_velka_mapa%":"8119","%_pods_galeria%":"8121","%_pods_mapy%":"8120","%_pods_vyskovy_profil%":"8247","%vyskovy_profil%":"8247","%velka_mapa%":"8119","%galeria%":"8121","%mapy%":"8120","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8039,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"15. \u00datul\u0148a Izba","infowindow_content":"
\r\n
15. \u00datul\u0148a Izba<\/a><\/div>\r\n
\"15.<\/div><\/a>\r\n

\u00datul\u0148a Izba (750 m.n.m., GPS 48.72451N, 17.99597E)
\nTuristick\u00e1 \u00fatul\u0148a Izba sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu sa dostaneme z\u00a0Kellys Bikepark K\u00e1lnica\u00a0po
cyklotrase 5330<\/a>. Pri vrchole je studni\u010dka, kde je mo\u017en\u00e9 si doplni\u0165 vodu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.72451","lng":"17.99597","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/15-utulna-izba\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"\u00datul\u0148a Izba (750 m.n.m., GPS 48.72451N, 17.99597E)
\r\nTuristick\u00e1 \u00fatul\u0148a Izba sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu sa dostaneme z\u00a0Kellys Bikepark K\u00e1lnica\u00a0po
cyklotrase 5330<\/a>. Pri vrchole je studni\u010dka, kde je mo\u017en\u00e9 si doplni\u0165 vodu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"15. \u00datul\u0148a Izba","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/15-utulna-izba\/","post_featured_image":"
\"15.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/1d5d262566\/","%nazov_vrcholu%":"\u00datul\u0148a Izba","%nadmorska_vyska%":"750 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.72451N, 17.99597E","%odporucene_miesto_startu%":"Bikepark K\u00e1lnica","%vzdialenost%":"8 km","%nastupane_metre%":"569 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1585553065:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8117","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.72451","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.99597","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8114","%_pods_velka_mapa%":"8115","%_pods_galeria%":"8117","%_pods_mapy%":"8116","%vyskovy_profil%":"8114","%velka_mapa%":"8115","%galeria%":"8117","%mapy%":"8116","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8038,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"14. Sedlo Klapy","infowindow_content":"
\r\n
14. Sedlo Klapy<\/a><\/div>\r\n
\"14.<\/div><\/a>\r\n

Sedlo Klapy (498 m.n.m., GPS 49.16307N, 18.43347E)
\nVrchol sa nech\u00e1dza nad Vodnou n\u00e1dr\u017eou Nosice. Do Sedla Klapy vedie
cyklotrasa 8313<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna na hlavnej ceste pri pohostinstve v Orlovom. Z vrcholu je v\u00fdh\u013ead na okolit\u00fa krajinu a kr\u00e1sny pr\u00edrodn\u00fd mas\u00edv Klapy.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.16307","lng":"18.43347","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/14-sedlo-klapy\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Sedlo Klapy (498 m.n.m., GPS 49.16307N, 18.43347E)
\r\nVrchol sa nech\u00e1dza nad Vodnou n\u00e1dr\u017eou Nosice. Do Sedla Klapy vedie
cyklotrasa 8313<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna na hlavnej ceste pri pohostinstve v Orlovom. Z vrcholu je v\u00fdh\u013ead na okolit\u00fa krajinu a kr\u00e1sny pr\u00edrodn\u00fd mas\u00edv Klapy.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"14. Sedlo Klapy","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/14-sedlo-klapy\/","post_featured_image":"
\"14.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/a0d1262564\/","%nazov_vrcholu%":"Sedlo Klapy","%nadmorska_vyska%":"498 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.16307N, 18.43347E","%odporucene_miesto_startu%":"Pova\u017esk\u00e1 Bystrica \u2013 Orlov\u00e9","%vzdialenost%":"6 km","%nastupane_metre%":"299 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553065:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8112","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.16307","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.43347","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8109","%_pods_velka_mapa%":"8110","%_pods_galeria%":"8112","%_pods_mapy%":"8253","%vyskovy_profil%":"8109","%velka_mapa%":"8110","%galeria%":"8112","%mapy%":"8253","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8037,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"13. Sedlo Adamkov","infowindow_content":"
\r\n
13. Sedlo Adamkov<\/a><\/div>\r\n
\"13.<\/div><\/a>\r\n

Sedlo Adamkov (858 m.n.m., GPS 49.29717N, 18.30859E)
\nVrchol sa nach\u00e1dza v pohor\u00ed Javorn\u00edky nad ly\u017eiarskym strediskom Ski R\u00e1ztoka – Horn\u00e1 Marikov\u00e1. K vrcholu sa dostaneme po
cyklotrase 2307<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna v obci Udi\u010da na kri\u017eovatke s V\u00e1\u017eskou cyklomagistr\u00e1lou.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.29717","lng":"18.30859","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/13-sedlo-adamkov\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Sedlo Adamkov (858 m.n.m., GPS 49.29717N, 18.30859E)
\r\nVrchol sa nach\u00e1dza v pohor\u00ed Javorn\u00edky nad ly\u017eiarskym strediskom Ski R\u00e1ztoka - Horn\u00e1 Marikov\u00e1. K vrcholu sa dostaneme po
cyklotrase 2307<\/a>, ktor\u00e1 za\u010d\u00edna v obci Udi\u010da na kri\u017eovatke s V\u00e1\u017eskou cyklomagistr\u00e1lou.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"13. Sedlo Adamkov","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/13-sedlo-adamkov\/","post_featured_image":"
\"13.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/5e1b262563\/","%nazov_vrcholu%":"Sedlo Adamkov","%nadmorska_vyska%":"858 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.29717N, 18.30859E","%odporucene_miesto_startu%":"Udi\u010da","%vzdialenost%":"23 km","%nastupane_metre%":"755 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553065:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8107","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.29717","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.30859","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8104","%_pods_velka_mapa%":"8105","%_pods_galeria%":"8107","%_pods_mapy%":"8106","%vyskovy_profil%":"8104","%velka_mapa%":"8105","%galeria%":"8107","%mapy%":"8106","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8036,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"12. Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec","infowindow_content":"
\r\n
12. Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec<\/a><\/div>\r\n
\"12.<\/div><\/a>\r\n

Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec (459 m.n.m., GPS 48.97340N, 18.06148E)
\nRozh\u013ead\u0148a na Malom Jelenci sa nach\u00e1dza v malebnom prostred\u00ed Nem\u0161ovej, v \u010dasti Tren\u010dianska Z\u00e1vada, ne\u010faleko Gazdovstva Uhlisk\u00e1. Z v\u00fd\u0161ky 24 m je pekn\u00fd v\u00fdh\u013ead na Biele Karpaty, Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy, Pova\u017esk\u00fd Inovec, Vr\u0161ateck\u00e9 bradl\u00e1 a dokonca i Martinsk\u00e9 hole.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.97340","lng":"18.06148","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/12-rozhladna-maly-jelenec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec (459 m.n.m., GPS 48.97340N, 18.06148E)
\r\nRozh\u013ead\u0148a na Malom Jelenci sa nach\u00e1dza v malebnom prostred\u00ed Nem\u0161ovej, v \u010dasti Tren\u010dianska Z\u00e1vada, ne\u010faleko Gazdovstva Uhlisk\u00e1. Z v\u00fd\u0161ky 24 m je pekn\u00fd v\u00fdh\u013ead na Biele Karpaty, Str\u00e1\u017eovsk\u00e9 vrchy, Pova\u017esk\u00fd Inovec, Vr\u0161ateck\u00e9 bradl\u00e1 a dokonca i Martinsk\u00e9 hole.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"12. Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/12-rozhladna-maly-jelenec\/","post_featured_image":"
\"12.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/5ed0262562\/","%nazov_vrcholu%":"Rozh\u013ead\u0148a Mal\u00fd Jelenec","%nadmorska_vyska%":"459 m n.m.","%gps_suradnice%":"","%odporucene_miesto_startu%":"Nem\u0161ov\u00e1 Lubor\u010da","%vzdialenost%":"5 km","%nastupane_metre%":"257 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1586846759:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8102","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.97340","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.06148","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8099","%_pods_velka_mapa%":"8100","%_pods_galeria%":"8102","%_pods_mapy%":"8101","%vyskovy_profil%":"8099","%velka_mapa%":"8100","%galeria%":"8102","%mapy%":"8101","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8035,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"11. Klep\u00e1\u010d","infowindow_content":"
\r\n
11. Klep\u00e1\u010d<\/a><\/div>\r\n
\"11.<\/div><\/a>\r\n

Klep\u00e1\u010d (575 m.n.m., GPS 48.90016N, 18.17446E)
\nNad k\u00fape\u013en\u00fdm mestom Tren\u010dianske Teplice je najvy\u0161\u0161\u00edm vrcholom Klep\u00e1\u010d. Ku Klep\u00e1\u010du sa dostaneme napr\u00edklad n\u00e1u\u010dn\u00fdm chodn\u00edkom Klep\u00e1\u010d ktor\u00fd za\u010d\u00edna v Tren\u010dianskych Tepliciach. Na vrchole sa nach\u00e1dza alt\u00e1nok a ohnisko. Z Klep\u00e1\u010da je v\u00fdh\u013ead na Pova\u017eie a na hrebe\u0148 Bielych Karp\u00e1t s Vr\u0161atcom. Vrchol je zaraden\u00fd do VKT po druh\u00fd raz.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.90016","lng":"18.17446","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/11-rozhladna-lopenik\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Klep\u00e1\u010d (575 m.n.m., GPS 48.90016N, 18.17446E)
\r\nNad k\u00fape\u013en\u00fdm mestom Tren\u010dianske Teplice je najvy\u0161\u0161\u00edm vrcholom Klep\u00e1\u010d. Ku Klep\u00e1\u010du sa dostaneme napr\u00edklad n\u00e1u\u010dn\u00fdm chodn\u00edkom Klep\u00e1\u010d ktor\u00fd za\u010d\u00edna v Tren\u010dianskych Tepliciach. Na vrchole sa nach\u00e1dza alt\u00e1nok a ohnisko. Z Klep\u00e1\u010da je v\u00fdh\u013ead na Pova\u017eie a na hrebe\u0148 Bielych Karp\u00e1t s Vr\u0161atcom. Vrchol je zaraden\u00fd do VKT po druh\u00fd raz.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"11. Klep\u00e1\u010d","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/11-rozhladna-lopenik\/","post_featured_image":"
\"11.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/1d8a215949\/","%nazov_vrcholu%":"Klep\u00e1\u010d","%nadmorska_vyska%":"575 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.90016N, 18.17446E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010dianske Teplice","%vzdialenost%":"3 km","%nastupane_metre%":"298 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1587645534:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8289","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.90016","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.17446","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8286","%vyskovy_profil%":"8286","%_pods_velka_mapa%":"8288","%velka_mapa%":"8288","%_pods_galeria%":"8289","%galeria%":"8289","%_pods_mapy%":"8290","%mapy%":"8290","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8034,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"10. Hrad Uhrovec","infowindow_content":"
\r\n
10. Hrad Uhrovec<\/a><\/div>\r\n
\"10.<\/div><\/a>\r\n

Hrad Uhrovec (591 m.n.m., GPS 48.75431N, 18.39124E)
\nHrad sa nach\u00e1dza v pomerne nedostupnej oblasti v Str\u00e1\u017eovsk\u00fdch vrchoch. Pon\u00faka prekr\u00e1sny v\u00fdh\u013ead na v\u0161etky svetov\u00e9 strany, kde je dookola obkolesen\u00fd hust\u00fdmi lesmi a kopcami. K hradu sa dostaneme z obce Uhrovsk\u00e9 Podhradie po lesnej ceste ktor\u00e1 sa odp\u00e1ja z kri\u017eovania zelenej a modrej turistickej zna\u010dky a sl\u00fa\u017ei ako z\u00e1sobovacia cesta k hradu. Po asi 2 km st\u00fapania sa cesta k hradu st\u00e1\u010da v\u013eavo, kde sa sp\u00e1ja s modrou turistickou zna\u010dkou. Pokra\u010dujeme \u010falej po modrej a po asi 1,6 km pr\u00eddeme k hradu. Vrchol je zaraden\u00fd do VKT po tret\u00ed raz.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.75431","lng":"18.39124","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/10-hrad-uhrovec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Hrad Uhrovec (591 m.n.m., GPS 48.75431N, 18.39124E)
\r\nHrad sa nach\u00e1dza v pomerne nedostupnej oblasti v Str\u00e1\u017eovsk\u00fdch vrchoch. Pon\u00faka prekr\u00e1sny v\u00fdh\u013ead na v\u0161etky svetov\u00e9 strany, kde je dookola obkolesen\u00fd hust\u00fdmi lesmi a kopcami. K hradu sa dostaneme z obce Uhrovsk\u00e9 Podhradie po lesnej ceste ktor\u00e1 sa odp\u00e1ja z kri\u017eovania zelenej a modrej turistickej zna\u010dky a sl\u00fa\u017ei ako z\u00e1sobovacia cesta k hradu. Po asi 2 km st\u00fapania sa cesta k hradu st\u00e1\u010da v\u013eavo, kde sa sp\u00e1ja s modrou turistickou zna\u010dkou. Pokra\u010dujeme \u010falej po modrej a po asi 1,6 km pr\u00eddeme k hradu. Vrchol je zaraden\u00fd do VKT po tret\u00ed raz.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"10. Hrad Uhrovec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/10-hrad-uhrovec\/","post_featured_image":"
\"10.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/aafc241899\/","%nazov_vrcholu%":"Hrad Uhrovec","%nadmorska_vyska%":"591 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.75431N, 18.39124E","%odporucene_miesto_startu%":"Uhrovsk\u00e9 Podhradie","%vzdialenost%":"4 km","%nastupane_metre%":"338 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1587645321:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8283","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.75431","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.39124","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8281","%vyskovy_profil%":"8281","%_pods_velka_mapa%":"8282","%velka_mapa%":"8282","%_pods_galeria%":"8283","%galeria%":"8283","%_pods_mapy%":"8284","%mapy%":"8284","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8033,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"9. Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka","infowindow_content":"
\r\n
9. Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka<\/a><\/div>\r\n
\"9.<\/div><\/a>\r\n

Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka (329 m.n.m., GPS 48.86626N, 18.08799E)
\nRozh\u013ead\u0148a je ob\u013e\u00faben\u00fdm cie\u013eom miestnych obyvate\u013eov ale aj cyklistov z okolia). Nach\u00e1dza sa nad obcou Soblahov na trase b\u00fdvalej lesnej \u017eeleznice (dom\u00e1ci poznaj\u00fa pod ozna\u010den\u00edm \u00dazkoko\u013eajka).<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.86626","lng":"18.08799","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/9-rozhladna-dubravka\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka (329 m.n.m., GPS 48.86626N, 18.08799E)
\r\nRozh\u013ead\u0148a je ob\u013e\u00faben\u00fdm cie\u013eom miestnych obyvate\u013eov ale aj cyklistov z okolia). Nach\u00e1dza sa nad obcou Soblahov na trase b\u00fdvalej lesnej \u017eeleznice (dom\u00e1ci poznaj\u00fa pod ozna\u010den\u00edm \u00dazkoko\u013eajka).","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"9. Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/9-rozhladna-dubravka\/","post_featured_image":"
\"9.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/7859262558\/","%nazov_vrcholu%":"Rozh\u013ead\u0148a D\u00fabravka","%nadmorska_vyska%":"329 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.86626N, 18.08799E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"6 km","%nastupane_metre%":"162 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585552722:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8086","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.86626","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.08799","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8083","%_pods_velka_mapa%":"8084","%_pods_galeria%":"8086","%_pods_mapy%":"8085","%vyskovy_profil%":"8083","%velka_mapa%":"8084","%galeria%":"8086","%mapy%":"8085","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8032,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"8. Rom\u00e1nsky kostol Haluzice","infowindow_content":"
\r\n
8. Rom\u00e1nsky kostol Haluzice<\/a><\/div>\r\n
\"8.<\/div><\/a>\r\n

Rom\u00e1nsky kostol Haluzice (270 m.n.m., GPS 48.82091N, 17.86969E)
\nZr\u00facanina Rom\u00e1nskeho kostola sa sa nach\u00e1dza pri obci Haluzice. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad po
cyklotrase 020<\/a> z obce Tren\u010dianske Bohuslavice.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.82091","lng":"17.86969","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/8-romansky-kostol-haluzice\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Rom\u00e1nsky kostol Haluzice (270 m.n.m., GPS 48.82091N, 17.86969E)
\r\nZr\u00facanina Rom\u00e1nskeho kostola sa sa nach\u00e1dza pri obci Haluzice. K vrcholu sa dostaneme napr\u00edklad po
cyklotrase 020<\/a> z obce Tren\u010dianske Bohuslavice.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"8. Rom\u00e1nsky kostol Haluzice","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/8-romansky-kostol-haluzice\/","post_featured_image":"
\"8.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/b45a262556\/","%nazov_vrcholu%":"Rom\u00e1nsky kostol Haluzice","%nadmorska_vyska%":"270 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.82091N, 17.86969E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"19 km","%nastupane_metre%":"124 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553066:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8081","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.82091","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.86969","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8078","%_pods_velka_mapa%":"8079","%_pods_galeria%":"8081","%_pods_mapy%":"8080","%vyskovy_profil%":"8078","%velka_mapa%":"8079","%galeria%":"8081","%mapy%":"8080","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8031,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"7. Butkov","infowindow_content":"
\r\n
7. Butkov<\/a><\/div>\r\n
\"7.<\/div><\/a>\r\n

Butkov (594 m.n.m., GPS 49.02222N, 18.32028E)
\nNajmlad\u0161ie p\u00fatnick\u00e9 miesto na Slovensku \u2013 Kr\u00ed\u017e na hore Butkov je zaraden\u00fd do VKT po \u0161tvrt\u00fd raz. V\u00fdjazd k vrcholu za\u010d\u00edname v obci Ladce, odkia\u013e je dobre zna\u010den\u00e1 cesta a\u017e na vrchol. Vyberieme sa po \u017eltej turistickej zna\u010dke smerom ku Kr\u00ed\u017eu. Pri r\u00e1zcestn\u00edku Kame\u0148olom odbo\u010d\u00edme zo \u017eltej v\u013eavo po asfaltovej ceste. St\u00fapame k parkovisku a odtia\u013e \u010falej po Kr\u00ed\u017eovej ceste k vrcholu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"49.02222","lng":"18.32028","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/7-butkov\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Butkov (594 m.n.m., GPS 49.02222N, 18.32028E)
\r\nNajmlad\u0161ie p\u00fatnick\u00e9 miesto na Slovensku \u2013 Kr\u00ed\u017e na hore Butkov je zaraden\u00fd do VKT po \u0161tvrt\u00fd raz. V\u00fdjazd k vrcholu za\u010d\u00edname v obci Ladce, odkia\u013e je dobre zna\u010den\u00e1 cesta a\u017e na vrchol. Vyberieme sa po \u017eltej turistickej zna\u010dke smerom ku Kr\u00ed\u017eu. Pri r\u00e1zcestn\u00edku Kame\u0148olom odbo\u010d\u00edme zo \u017eltej v\u013eavo po asfaltovej ceste. St\u00fapame k parkovisku a odtia\u013e \u010falej po Kr\u00ed\u017eovej ceste k vrcholu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"7. Butkov","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/7-butkov\/","post_featured_image":"
\"7.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/7563241881\/","%nazov_vrcholu%":"Butkov","%nadmorska_vyska%":"594 m n.m.","%gps_suradnice%":"49.02222N, 18.32028E","%odporucene_miesto_startu%":"Ladce","%vzdialenost%":"5 km","%nastupane_metre%":"355 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1587645106:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8278","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"49.02222","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.32028","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8275","%vyskovy_profil%":"8275","%_pods_velka_mapa%":"8277","%velka_mapa%":"8277","%_pods_galeria%":"8278","%galeria%":"8278","%_pods_mapy%":"8279","%mapy%":"8279","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8030,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"6. Vetern\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ostr\u00fd vrch","infowindow_content":"
\r\n
6. Vetern\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ostr\u00fd vrch<\/a><\/div>\r\n
\"6.<\/div><\/a>\r\n

Vetern\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ostr\u00fd vrch (602 m.n.m., GPS 48.80283N, 17.50103E)
\nOstr\u00fd vrch je dominantou okolia a na jeho vrchole je vetern\u00e1 elektr\u00e1re\u0148, ktor\u00e1 je na\u0161\u00edm cie\u013eom. Z vrcholu je kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na kopani\u010diarsky kraj a jeho okolie.
\nOdpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd od Gazdovsk\u00e9ho dvora (48.743277N, 17.539387E) kde si m\u00f4\u017eete pozrie\u0165 ako vyzeral be\u017en\u00fd \u017eivot na gazdovstve zhruba pred 100 rokmi. Odtia\u013eto sa vyd\u00e1me smerom na Soboti\u0161te po cyklotrase 8331. Po 1,5 km odbo\u010d\u00edme vpravo na cyklotrasu 2202. Po \u010fal\u0161\u00edch 4,1 km pr\u00eddeme na kri\u017eovanie s cyklotrasou 5321. Po
cyklotrase 5321<\/a> sa dostaneme po po\u013enej ceste a\u017e k vrcholu.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.80283","lng":"17.50103","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/6-veterna-elektraren-ostry-vrch\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Vetern\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ostr\u00fd vrch (602 m.n.m., GPS 48.80283N, 17.50103E)
\r\nOstr\u00fd vrch je dominantou okolia a na jeho vrchole je vetern\u00e1 elektr\u00e1re\u0148, ktor\u00e1 je na\u0161\u00edm cie\u013eom. Z vrcholu je kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na kopani\u010diarsky kraj a jeho okolie.\r\nOdpor\u00fa\u010dame v\u00fdjazd od Gazdovsk\u00e9ho dvora (48.743277N, 17.539387E) kde si m\u00f4\u017eete pozrie\u0165 ako vyzeral be\u017en\u00fd \u017eivot na gazdovstve zhruba pred 100 rokmi. Odtia\u013eto sa vyd\u00e1me smerom na Soboti\u0161te po cyklotrase 8331. Po 1,5 km odbo\u010d\u00edme vpravo na cyklotrasu 2202. Po \u010fal\u0161\u00edch 4,1 km pr\u00eddeme na kri\u017eovanie s cyklotrasou 5321. Po
cyklotrase 5321<\/a> sa dostaneme po po\u013enej ceste a\u017e k vrcholu.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"6. Vetern\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ostr\u00fd vrch","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/6-veterna-elektraren-ostry-vrch\/","post_featured_image":"
\"6.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/1986264403\/","%nazov_vrcholu%":"Kykula","%nadmorska_vyska%":"602 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.80283N, 17.50103E","%odporucene_miesto_startu%":"Tur\u00e1 L\u00faka","%vzdialenost%":"9 km","%nastupane_metre%":"361 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1587644918:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8271","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.80283","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.50103","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8269","%_pods_velka_mapa%":"8273","%_pods_galeria%":"8271","%_pods_mapy%":"8272","%vyskovy_profil%":"8269","%velka_mapa%":"8273","%galeria%":"8271","%mapy%":"8272","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8029,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"5. Ko\u0161eck\u00fd hrad","infowindow_content":"
\r\n
5. Ko\u0161eck\u00fd hrad<\/a><\/div>\r\n
\"5.<\/div><\/a>\r\n

Ko\u0161eck\u00fd hrad (454 m.n.m., GPS 48.97611N, 18.30648E)
\nZvy\u0161ky Ko\u0161eck\u00e9ho hradu sa nach\u00e1dzaj\u00fa nad obcou Ko\u0161eck\u00e9 Podhradie. Ko\u0161eck\u00fd hrad bol u\u017e zaraden\u00fd do VKT v prvom ro\u010dn\u00edku. K vrcholu sa dostaneme po zelenej turistickej zna\u010dke. St\u00fapanie sa k vrcholu zdvihne a na bicykli vrchol zdolaj\u00fa iba t\u00ed najlep\u0161\u00ed.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.97611","lng":"18.30648","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/5-kosecky-hrad\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Ko\u0161eck\u00fd hrad (454 m.n.m., GPS 48.97611N, 18.30648E)
\r\nZvy\u0161ky Ko\u0161eck\u00e9ho hradu sa nach\u00e1dzaj\u00fa nad obcou Ko\u0161eck\u00e9 Podhradie. Ko\u0161eck\u00fd hrad bol u\u017e zaraden\u00fd do VKT v prvom ro\u010dn\u00edku. K vrcholu sa dostaneme po zelenej turistickej zna\u010dke. St\u00fapanie sa k vrcholu zdvihne a na bicykli vrchol zdolaj\u00fa iba t\u00ed najlep\u0161\u00ed.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"5. Ko\u0161eck\u00fd hrad","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/5-kosecky-hrad\/","post_featured_image":"
\"5.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/f2c7262385\/","%nazov_vrcholu%":"Ko\u0161eck\u00fd hrad","%nadmorska_vyska%":"454 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.97611N, 18.30648E","%odporucene_miesto_startu%":"Ko\u0161eca","%vzdialenost%":"7 km","%nastupane_metre%":"232 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1585553066:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8065","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.97611","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.30648","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8063","%_pods_velka_mapa%":"8064","%_pods_galeria%":"8065","%_pods_mapy%":"8252","%vyskovy_profil%":"8063","%velka_mapa%":"8064","%galeria%":"8065","%mapy%":"8252","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8028,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"4. Kl\u00e1\u0161tor na Skalke","infowindow_content":"
\r\n
4. Kl\u00e1\u0161tor na Skalke<\/a><\/div>\r\n
\"4.<\/div><\/a>\r\n

Kl\u00e1\u0161tor na Skalke (215 m.n.m., GPS 48.91455N, 18.07317E)
\nZr\u00facanina kl\u00e1\u0161tora Ve\u013ek\u00e1 Skalka je najstar\u0161\u00edm p\u00fatnick\u00fdm miestom na Slovensku. Nach\u00e1dza sa pri obci Skalka v tesnej bl\u00edzkosti pripravovanej cyklotrasy, ktor\u00e1 bude sp\u00e1ja\u0165 Tren\u010diansky hrad s hradom Brumov.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.91455","lng":"18.07317","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/4-klastor-na-skalke\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Kl\u00e1\u0161tor na Skalke (215 m.n.m., GPS 48.91455N, 18.07317E)
\r\nZr\u00facanina kl\u00e1\u0161tora Ve\u013ek\u00e1 Skalka je najstar\u0161\u00edm p\u00fatnick\u00fdm miestom na Slovensku. Nach\u00e1dza sa pri obci Skalka v tesnej bl\u00edzkosti pripravovanej cyklotrasy, ktor\u00e1 bude sp\u00e1ja\u0165 Tren\u010diansky hrad s hradom Brumov.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"4. Kl\u00e1\u0161tor na Skalke","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/4-klastor-na-skalke\/","post_featured_image":"
\"4.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/e52c262384\/","%nazov_vrcholu%":"Kl\u00e1\u0161tor na Skalke","%nadmorska_vyska%":"215 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.91455N, 18.07317E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010d\u00edn","%vzdialenost%":"6 km","%nastupane_metre%":"84 m","%vhodny_pre%":"cestn\u00fd, kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553067:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8060","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.91455","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.07317","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8058","%_pods_velka_mapa%":"8059","%_pods_galeria%":"8060","%_pods_mapy%":"8061","%vyskovy_profil%":"8058","%velka_mapa%":"8059","%galeria%":"8060","%mapy%":"8061","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8027,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"3. Inovec","infowindow_content":"
\r\n
3. Inovec<\/a><\/div>\r\n
\"3.<\/div><\/a>\r\n

Inovec (1042 m.n.m., GPS 48.77466N, 18.04208E)
\nInovec je jedn\u00fdm z tradi\u010dn\u00fdch vrcholov VKT. Je najvy\u0161\u0161\u00ed bod Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. Na vrchole sa nach\u00e1dza kovov\u00e1 rozh\u013ead\u0148a, z ktorej je kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na okolie.
\nPo ceste k vrcholu odpor\u00fa\u010dame ob\u010derstvi\u0165 sa na Inoveckej chate a ak budete ma\u0165 dos\u0165 s\u00edl pokra\u010dova\u0165 k \u010fal\u0161\u00edm vrcholom po hrebeni po
cyklotrase 043<\/a>.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.77466","lng":"18.04208","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/3-inovec\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Inovec (1042 m.n.m., GPS 48.77466N, 18.04208E)
\r\nInovec je jedn\u00fdm z tradi\u010dn\u00fdch vrcholov VKT. Je najvy\u0161\u0161\u00ed bod Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. Na vrchole sa nach\u00e1dza kovov\u00e1 rozh\u013ead\u0148a, z ktorej je kruhov\u00fd v\u00fdh\u013ead na okolie.\r\nPo ceste k vrcholu odpor\u00fa\u010dame ob\u010derstvi\u0165 sa na Inoveckej chate a ak budete ma\u0165 dos\u0165 s\u00edl pokra\u010dova\u0165 k \u010fal\u0161\u00edm vrcholom po hrebeni po
cyklotrase 043<\/a>.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"3. Inovec","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/3-inovec\/","post_featured_image":"
\"3.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/e021262386\/","%nazov_vrcholu%":"Inovec","%nadmorska_vyska%":"1042 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.77466N, 18.04208E","%odporucene_miesto_startu%":"Tren\u010dianske Jastrabie","%vzdialenost%":"11 km","%nastupane_metre%":"808 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585553067:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8055","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.77466","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.04208","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8053","%_pods_velka_mapa%":"8054","%_pods_galeria%":"8055","%_pods_mapy%":"8251","%vyskovy_profil%":"8053","%velka_mapa%":"8054","%galeria%":"8055","%mapy%":"8251","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8026,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"2. \u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo","infowindow_content":"
\r\n
2. \u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo<\/a><\/div>\r\n
\"2.<\/div><\/a>\r\n

\u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo (702 m.n.m., GPS 48.93165N, 18.52698E)
\nVrchol sa nach\u00e1dza na
cyklotrase 2308<\/a> v okrese Prievidza. K vrcholu pr\u00eddeme z obce G\u00e1pel Koh\u00fatovou dolinou.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.93165","lng":"18.52698","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/2-cicermanske-sedlo\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"\u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo (702 m.n.m., GPS 48.93165N, 18.52698E)
\r\nVrchol sa nach\u00e1dza na
cyklotrase 2308<\/a> v okrese Prievidza. K vrcholu pr\u00eddeme z obce G\u00e1pel Koh\u00fatovou dolinou.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"2. \u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/2-cicermanske-sedlo\/","post_featured_image":"
\"2.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/466a262383\/","%nazov_vrcholu%":"\u010ci\u010dermansk\u00e9 sedlo","%nadmorska_vyska%":"702 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.93165N, 18.52698E","%odporucene_miesto_startu%":"\u010cavoj","%vzdialenost%":"8 km","%nastupane_metre%":"404 m","%vhodny_pre%":"kros, MTB","%_edit_lock%":"1585552922:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8050","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.93165","%_wpgmp_metabox_longitude%":"18.52698","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8048","%_pods_velka_mapa%":"8049","%_pods_galeria%":"8050","%_pods_mapy%":"8051","%vyskovy_profil%":"8048","%velka_mapa%":"8049","%galeria%":"8050","%mapy%":"8051","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8025,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]},{"source":"post","title":"1. Bohu\u0161ova studni\u010dka","infowindow_content":"
\r\n
1. Bohu\u0161ova studni\u010dka<\/a><\/div>\r\n
\"1.<\/div><\/a>\r\n

Bohu\u0161ova studni\u010dka (800 m.n.m., GPS 48.74314N, 17.99818E)
\nBohu\u0161ova studni\u010dka sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca medzi vrcholmi Jakubov\u00e1 a Ostr\u00fd vrch. Je v\u00edtan\u00fdm zdrojom pitnej vody na hrebe\u0148ovke Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu pr\u00eddeme po
cyklotrase 2313<\/a> z Bikeparku K\u00e1lnica alebo po cyklotrase 043<\/a> z Tren\u010d\u00edna.<\/p>\n\r\n

<\/div>\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","location":{"lat":"48.74314","lng":"17.99818","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/1-bohusova-studnicka\/","zoom":9,"extra_fields":{"%popis%":"Bohu\u0161ova studni\u010dka (800 m.n.m., GPS 48.74314N, 17.99818E)
\r\nBohu\u0161ova studni\u010dka sa nach\u00e1dza pod hrebe\u0148om Pova\u017esk\u00e9ho Inovca medzi vrcholmi Jakubov\u00e1 a Ostr\u00fd vrch. Je v\u00edtan\u00fdm zdrojom pitnej vody na hrebe\u0148ovke Pova\u017esk\u00e9ho Inovca. K vrcholu pr\u00eddeme po
cyklotrase 2313<\/a> z Bikeparku K\u00e1lnica alebo po cyklotrase 043<\/a> z Tren\u010d\u00edna.","post_excerpt":"","post_content":"","post_title":"1. Bohu\u0161ova studni\u010dka","post_link":"https:\/\/vkt-bike.sk\/vrchol\/1-bohusova-studnicka\/","post_featured_image":"
\"1.<\/div>","post_categories":"","post_tags":"","%_wp_page_template%":"default","%detail_trasy%":"http:\/\/www.cykloserver.cz\/f\/bbee262380\/","%nazov_vrcholu%":"Bohu\u0161ova studni\u010dka","%nadmorska_vyska%":"800 m n.m.","%gps_suradnice%":"48.74314N, 17.99818E","%odporucene_miesto_startu%":"Bikepark K\u00e1lnica","%vzdialenost%":"9 km","%nastupane_metre%":"636 m","%vhodny_pre%":"MTB","%_edit_lock%":"1588072312:4","%_edit_last%":"4","%_thumbnail_id%":"8046","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"48.74314","%_wpgmp_metabox_longitude%":"17.99818","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"2\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"N;","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_yoast_wpseo_content_score%":"60","%_yoast_wpseo_primary_ronk%":"","%site-sidebar-layout%":"default","%site-content-layout%":"default","%theme-transparent-header-meta%":"default","%stick-header-meta%":"default","%gpx_mapa%":"
","%_pods_vyskovy_profil%":"8020","%_pods_velka_mapa%":"8044","%_pods_galeria%":"8046","%_pods_mapy%":"8045","%vyskovy_profil%":"8020","%velka_mapa%":"8044","%galeria%":"8046","%mapy%":"8045","taxonomy=post_format":"","taxonomy=ronk":"Vrcholy 2020"},"icon":"https:\/\/vkt-bike.sk\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png"},"id":8024,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":null,"name":null,"id":null,"type":"category","extension_fields":null}]}],"map_property":{"map_id":"2","debug_mode":false},"shapes":{"drawing_editable":false},"filters":{"filters_container":"[data-container=\"wpgmp-filters-container\"]"}}).data("wpgmp_maps");});
Scroll to Top