Pripravujeme tretí ročník VKT. Predtým beží Winter psycho edition a Zimná cyklistická liga.

Tretí ročník Vrchárskej koruny Trenčianska štartuje 10.4.2018. K tomuto dátumu pre vás pripravujeme aktualizovanú verziu našej webstránky. Aby sme predišli problémom s prenášaním užívateľských účtov, bude databáza uživateľov na našej stránke vynulovaná a bude sa treba znovu zaregistrovať. Preto je zbytočné sa registrovať pred spustením stránky k roku 2018.

Pre bikerov a turistov, ktorí chcú zdolávať vrcholy ešte pred oficiálnym začiatkom sme pripravili Vrchársku korunu Trenčianska – Winter psycho edition.

Pravidlá sú podobné ako pri Vrchárskej korune: Treba zdolať 20 vrcholov ročníka 2018 – na vrchole odfotiť selfie a fotografie poslať na e-mail: info@vkt-bike.sk. Do správy treba uviesť meno, bydlisko a prípadne vek. Správna selfie by mala vystihovať, že vrchol účastník zdolal vrchol, čiže by na nej mal byť účastník, poznávací znak vrcholu a ak zdoláva v kategórii bike malo by byť zrejmé, že vrchol zdolal na bicykli (čiže časť bicykla, cyklistická prilba). Uzávierka Winter edition je 31.3.2018 o 23:59.

Pre súťaživé typy sme pripravili Zimnú cyklistickú ligu. Sú to 3 preteky:

1.1.2018 – uphill Kozí vrch

27.1.2018 – uphill Palúch

3.3.2018 – uphill Piesky

Do celkových výsledkov sa započítajú 2 najlepšie umiestnenia z týchto 3 pretekov.

Všetky naše plánované akcie si môžete pozrieť v Kalendári akcií, kde budeme priebežne dopĺňať nové akcie a informácie k nim.

Návrat hore