VKT nonstop 555 km – extrémne vytrvalostné podujatie

Propozície: VKT NONSTOP 555km

Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Tomáš Vlk

v spolupráci s generálnym partnerom Trenčianskym samosprávnym krajom a hlavnými partnermi: Trenčín region a BikePark Kálnica Vás pozýva:

Disciplína: vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

Termín a čas štartu: Utorok 12. 9. 2017 až štvrtok 14.9. o 20:00 hod

(oficiálny štart je utorok o 10:00 hod, neskôr možno štartovať v utorok, od 10:01,

stredu a štvrtok, od 9:00-21:00, nutné je sa preukázať , podpísaním vyhlásenia, od tohto momentu sa spúšťa každému časomiera (prejazdné kontrolné body, ako i spôsob kontroly budú upresnené 11.9.2017)

Prezentácia: Utorok 12. 9. 2017 až štvrtok14.9. o 20:00 hod v Piváreň Športklub

prezentácia a preberanie štartovných čísel, máp, a podkladov

ukončené štvrtok , 14.9.2017 o 21:00

Štart: Piváreň Športklub, Palackého námestie Trenčín

Čas štartu: hromadne 12.9.o 10:00 následne individuálne, denne medzi 9:00-21:00 do štvrtka 14.9.2017

Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

možnosť bezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygieny a pod-nonstop

Štartovné: dobrovoľné, na účet www.vkt-bike.sk, pre prvých 20 prihlásených číslo s menom a cyklomapou

Prihlášky: mailom na info@vkt-bike.sk

Trasa bude upresnená spolu s gpx: Štart Trenčín- 1. Velký plešivec…. 20. Veľká Javorina.

Cieľ http://www.bikecentrumkalnica.sk/

Trasa podľa predpísaného GPS (max odchýlka 10%) uvedená na www.vkt-bike.sk.

Dĺžka trate cca 555km. Prevýšenie 12555 m.

Krátka trať cca 400km/10000m,

Trať vedia legálnymi cyklo “c“c hodníkmi, zvážnicami, miestnymi komunikáciami.

Kategórie: muži, ženy, páry, rodiny

Pretekári mladší ako 18 rokov nemôžu štartovať .

Vyhlásenie výsledkov: Individuálne v mieste cieľa, teda http://www.bikecentrumkalnica.sk/, pretekári ktorí prídu po tomto limite do 24:00h v nedeľu(144hodín od štartu!), budú dopísaní do výsledkovej listiny a bude im poskytnuté základné občerstvenie a možnosť oddychu!

Miesto a čas slávnostného vyhodnotenia bude upresnené

Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, pre sprievod, rodinných príslušníkov každý si hradí všetky náklady sám.

Možnosť bezplatného prenocovania na miestach na to určených, s láskavým dovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnej vody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodoch ktoré budú dodatočne upresnené organizátorom

Podmienky účasti:

 • prilba na hlave počas celých pretekov

 • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

 • poistenie pre prípad zássahu HS, urázov a podobne

 • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

 • každý pretekár je povinný umiestniť si štartovné číslo

 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

 • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

 • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

 • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

 • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

Ďaľšie informácie:

 • preteky sa konajú za každého počasia

 • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2017

Návrat hore