Vrcholy VKT z vtáčej perspektívy

Klepáč
Vysielač pod Čiernym vrchom
Hrad Uhrovec
Michalov vrch
Michalov vrch
Vtáčnik
Magura
Kríž Butkov
Butkov
Orgoňova Kýčera
Stratenec
Stratenec
Makyta
Zrnová
Brezová kaplnka
Vysielač Nad Oborou
Veľká Javorina
Poľana
Mohyla Bradlo
Veľký Plešivec
Pánska Javorina
Inovec
Hrad Beckov
Návrat hore