VKT Nonstop (660 km / 13232 m)

Zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.
Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys Bikepark Kálnica
v spolupráci s generálnym partnerom TSK, KOCR a partnermi Vás pozýva:

Disciplína: vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

Prezentácia: Kellys Bikepark Kálnica,  22:00-23:30 11.8.2020,

V prípade neskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

Čas sa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

Štart: Kellys Bikepark Kálnica,

hromadný: 12.8.2020 o 00.01 hod.,

následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00 do 13.8.2020

pre veselú trať 339 km do piatku 14.8.2020 9:00 hod.

Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

možnosť bezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygieny

Štartovné: Dobrovoľný príspevok minimálne 20 EUR, na účet VKT.

Číslo účtu: SK1911000000002949019479

Prihlášky: mailom na info@vkt-bike.sk s uvedením: 

prihlasujem sa na VKT NONSTOP, meno priezvisko, mesto, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysle GDPR.

prihlásení ste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníci minulých ročníkov

(mail zašlite aspoň týždeň vopred)

Trate:

1 veselá trať: 1 okruh 339 km, prevýšenie 7931 m

Štart – 1. Ostrý vrch (vrtuľa Vrbovce) až 10.Inovec.

Časový limit 92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

 2 bláznivá trať: 2 okruhy, 660 km, prevýšenie 14232 m

Štart – 1 .Ostrý vrch až Inovec. Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

2 okruh 321 km, prevýšenie 6301 m, začína 11.Skalka až 20.Klepáč. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

Trasa vedie legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymi komunikáciami.

Trasa a poradie vrcholov sú povinné podľa predpísaného GPS

kontrolné body (budú zverejnené a na štarte)

Kategórie: muži, ženy

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať so sprievodom

Vyhlásenie výsledkov: Kellys Bikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01 hod.
Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vami poverený, neposielame nič).
(finisherské dresy s vlastným menom pre všetkých účastníkov bláznivej trate
budú odovzdané na vyhlásení VKT 2020 na konci roka v priestoroch generálneho partnera TSK.

Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, pre sprievod, rodinných príslušníkov. Možnosť bezplatného prenocovania na miestach na to určených, s láskavým dovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnej vody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodoch ktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základné občerstvenie (voda,ovocie ionto) počas celého závodu v Kellys Bikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu pre všetkých od food & drink partnerov: RYBA Košice, Tauris a Koniferum.

Podmienky účasti:

 • prilba na hlave počas celých pretekov
 • funkčný mobilný telefón a nabíjačka
 • poistenie pre prípad zásahu HS, úrazu a podobne
 • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
 • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase
 • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil
 • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva
 • vonkajšia podpora bez obmedzení
 • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

Ďaľšie informácie:

 • preteky sa konajú za každého počasia
 • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

Návrat hore