VKT 24h MTB Kellys Bikepark Kálnica Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v ultra MTB.

Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

v spolupráci s generálnym partnerom TSK , KOCR a partnermi.

Propozície:

Názov: VKT 24h MTB Kellys Bike park Kálnica.

Účastník: MTS 24h mtb seriál

Miesto: Kellys Bike park Kálnica.

Dátum: 25.9.– 26.9. 2020

Počet štartujúcich: max 100 pretekárov
Prezentácia: Kellys Bikepark Kálnica,  25.9.2020 od 14:00 – 18:00 hod.

Štart: Kellys Bikepark Kálnica

Cieľ: Kellys Bikepark Kálnica

Zázemie: Kellys Bikepark Kálnica

Prihlásiť mailom na Vrchárska koruna Trenčianska <info@vkt-bike.sk>,

uviesť meno rok narodenia a klub/mesto súhlas s použitím osobných údajov v zmysle GDPR

Štartovné:
30€/osobu za registr. do 17.8.2020 pripísané do 20.8.2020, účastníci MTS a Klub VKT 30€/osoba
40€/osobu za registr. do 20.8.2020 pripísané do 1.9.2020, účastníci MTS a Klub VKT 30€/osoba
50€/osobu pri registrácii na mieste 25.9.2020

Číslo účtu: SK1911000000002949019479

V cene je zahrnuté:

občerstvovacia stanica non-stop, studené i teplé jedlá, nápoje

parkovanie a miesto na stanovanie

elektrická pripojka bude na 2 miestach je nutné mať vlastný predlžovací kábel

mediale a diplomy pre víťazov Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultra MTB

1. muž 1. žena cena špeciálna cena a zároveň sa stávajú

Medzinárodným Majstrom Slovenska a Medzinárodnou Majsterkou Slovenska

Teda muž a žena s najlepším výsledkom, (prejdených kôl) bez ohľadu na národnosť a vek

ceny pre všetkých účastníkov (po prejdení aspoň 100 km), podľa umiestnenia

parkovanie a stanovanie v priestoroch štartu

sociálne zariadenia (WC , umyvárka)

zdravotnícke zabezpečenie

 

Poučenie pretekárov: 25.9.2020o 18.10 hod.

Štart preteku: 25.9.2020o 19:00 hod.
Cieľ preteku: 26.9.2020o 19:00 hod.
Vyhlasovanie výsledkov: 26.9.2020 o 20:00 hod.

Kategórie:

Sólo

Sólo muži U23 do 23 rokov / štartovať môžu pretekári od 18 rokov dovŕšených v roku 2020. Pri doložení súhlasu rodičov (notársky overený) môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia.

Sólo muži do 39 rokov

Sólo muži 40-49 rokov

Sólo muži 50-59 rokov

Sólo muži 60 a viac rokov

Sólo ženy U23 do 23 rokov / to isté ako u mužov U23

Sólo ženy 23-39 rokov

Sólo ženy 40-49 rokov

Sólo ženy 50-59 rokov

Sólo ženy 60 a viac rokov

Bodovanie preteku do 24 MTS seriálu:

(seriál má kategórie Do 40 do 60 nad 60. Poradie v seriáli bude podľa toho vyhodnotený)

1.miesto ………. 100 bodov
2. miesto……….. 99 bodov
3.miesto……….. 98 bodov
4. miesto ………. 97 bodov
.
.
100.miesto ………. 1 bod

Bezpečnosť:

každý účastník preteku je povinný používať na trati bezpečnostnú prilbu. Nedodržanie tejto povinnosti je dôvodom na okamžitú diskvalifikáciu. Pretek sa koná na vyznačenej trati, ktorej časti vedú na komunikáciách  s dopravnou premávkou. Z tohto dôvodu, a z hľadiska bezpečnosti každého pretekára je tento povinný prispôsobiť svoju jazdu pravidlám bezpečnosti na cestnej komunikácii, i mimo nej.

!!! Všetci súťažiaci na „Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultramtb

VKT24H Kellys Bikepark Kálnica.“ sa zúčastňujú preteku výhradne na vlastnú zodpovednosť !!!

Upozornenia:

prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

vonkajšia podpora bez obmedzení

všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

Ďaľšie informácie:

preteky sa konajú za každého počasia

v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy,alebo epidémie sa štartovné nevracia

Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

Scroll to Top