Kalendár akcií

Kalendár akcií

13. augusta 2020
 • VKT nonstop 13. augusta 2020  16:00 - 16. augusta 2020  19:00 Bikepark Kálnica, Drahy, 916 37 Kálnica, Slovensko

  Zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

  v spoluprácis generálnym partnerom TSK&KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostnécyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termína čas štartu: Streda 12. 8. 2020 o 00:01 hod. až štvrtok 13.9.do 20:00 hod.,

  prekrátku trať 339 km do piatku 14.9.2020 9:00 hod

  (oficiálnyštart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovaťv stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 11.9.2020,

  V prípadeneskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čassa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný12.8.2020 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00do 13.8.2020

  preveselú trať 339km do piatku 14.8.2020 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosťbezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygienya pod-nonstop

  Štartovné: Dobrovoľnýpríspevok minimálne 20 EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky:mailomna info@vkt-bike.sks uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujemsa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysleGDPR,

  prihláseníste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníciminulých ročníkov

  (mailzašlite, vopred aspoň týždeň)

  Trať:

  1veselá trať: 1 okruh 339 km, prevýšenie 7931 m

  Štart - 1. Ostrý vrch (vrtuľa Vrbovce) až 10.Inovec. 

  Cieľ time limit92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2bláznivá trať 2 okruhy, 660 km, prevýšenie 14232 m

  Štart - 1.Ostrývrch až Inovec 1 okruh. Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 321 km, prevýšenie 6301 m, začína 11.Skalka až 20.Klepáč. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Traťvedia legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymikomunikáciami.

  Trať,povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS(max odchýlka 20%),

  kontrolnébody (budú zverejnené a na štarte)

  Poznámka:ak pôjdete podľa GPS a preukážete sa záznamom, v zariadeníči na strave nie je nutné sa fotiť na vrcholoch ani na možnýchkontrolných bodoch, ak nemáte navigačné zariadenie so záznamom,alebo sa bojíte, že sa Vám môže vybiť, pokaziť a podobne,dôkaz o absolvovaní sú práve fotky s vrcholmi, kontrolnými bodmi/selfie . 

  Trate podľa GPS idú a 80% po „c“na 99% mimo hlavných ciest!

  Kategórie: muži,ženy,

  Pretekárimladší ako 18 rokov môžu štartovať so sprievodom

  Vyhlásenievýsledkov: KellysBikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vamipoverený, neposielame nič).

  (finisherskédresy s vlastným menom pre všetkých účastníkovbláznivej trate,
  budúodovzdané na vyhlásení VKT 2020 na konci roka v priestorochgenerálneho partnera TSK.

  Ubytovanie:Usporiadateľnezabezpečuje ubytovanie, pre sprievod, rodinných príslušníkov každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatnéhoprenocovania na miestach na to určených, s láskavýmdovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnejvody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodochktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základnéobčerstvenie (voda,ovocie ionto) počas celého závodu v KellysBikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu prevšetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Taurisa Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, urázov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšieinformácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozíciepretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
14. augusta 2020
 • VKT nonstop 13. augusta 2020  16:00 - 16. augusta 2020  19:00 Bikepark Kálnica, Drahy, 916 37 Kálnica, Slovensko

  Zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

  v spoluprácis generálnym partnerom TSK&KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostnécyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termína čas štartu: Streda 12. 8. 2020 o 00:01 hod. až štvrtok 13.9.do 20:00 hod.,

  prekrátku trať 339 km do piatku 14.9.2020 9:00 hod

  (oficiálnyštart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovaťv stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 11.9.2020,

  V prípadeneskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čassa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný12.8.2020 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00do 13.8.2020

  preveselú trať 339km do piatku 14.8.2020 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosťbezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygienya pod-nonstop

  Štartovné: Dobrovoľnýpríspevok minimálne 20 EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky:mailomna info@vkt-bike.sks uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujemsa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysleGDPR,

  prihláseníste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníciminulých ročníkov

  (mailzašlite, vopred aspoň týždeň)

  Trať:

  1veselá trať: 1 okruh 339 km, prevýšenie 7931 m

  Štart - 1. Ostrý vrch (vrtuľa Vrbovce) až 10.Inovec. 

  Cieľ time limit92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2bláznivá trať 2 okruhy, 660 km, prevýšenie 14232 m

  Štart - 1.Ostrývrch až Inovec 1 okruh. Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 321 km, prevýšenie 6301 m, začína 11.Skalka až 20.Klepáč. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Traťvedia legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymikomunikáciami.

  Trať,povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS(max odchýlka 20%),

  kontrolnébody (budú zverejnené a na štarte)

  Poznámka:ak pôjdete podľa GPS a preukážete sa záznamom, v zariadeníči na strave nie je nutné sa fotiť na vrcholoch ani na možnýchkontrolných bodoch, ak nemáte navigačné zariadenie so záznamom,alebo sa bojíte, že sa Vám môže vybiť, pokaziť a podobne,dôkaz o absolvovaní sú práve fotky s vrcholmi, kontrolnými bodmi/selfie . 

  Trate podľa GPS idú a 80% po „c“na 99% mimo hlavných ciest!

  Kategórie: muži,ženy,

  Pretekárimladší ako 18 rokov môžu štartovať so sprievodom

  Vyhlásenievýsledkov: KellysBikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vamipoverený, neposielame nič).

  (finisherskédresy s vlastným menom pre všetkých účastníkovbláznivej trate,
  budúodovzdané na vyhlásení VKT 2020 na konci roka v priestorochgenerálneho partnera TSK.

  Ubytovanie:Usporiadateľnezabezpečuje ubytovanie, pre sprievod, rodinných príslušníkov každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatnéhoprenocovania na miestach na to určených, s láskavýmdovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnejvody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodochktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základnéobčerstvenie (voda,ovocie ionto) počas celého závodu v KellysBikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu prevšetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Taurisa Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, urázov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšieinformácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozíciepretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
15. augusta 2020
 • VKT nonstop 13. augusta 2020  16:00 - 16. augusta 2020  19:00 Bikepark Kálnica, Drahy, 916 37 Kálnica, Slovensko

  Zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

  v spoluprácis generálnym partnerom TSK&KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostnécyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termína čas štartu: Streda 12. 8. 2020 o 00:01 hod. až štvrtok 13.9.do 20:00 hod.,

  prekrátku trať 339 km do piatku 14.9.2020 9:00 hod

  (oficiálnyštart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovaťv stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 11.9.2020,

  V prípadeneskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čassa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný12.8.2020 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00do 13.8.2020

  preveselú trať 339km do piatku 14.8.2020 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosťbezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygienya pod-nonstop

  Štartovné: Dobrovoľnýpríspevok minimálne 20 EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky:mailomna info@vkt-bike.sks uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujemsa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysleGDPR,

  prihláseníste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníciminulých ročníkov

  (mailzašlite, vopred aspoň týždeň)

  Trať:

  1veselá trať: 1 okruh 339 km, prevýšenie 7931 m

  Štart - 1. Ostrý vrch (vrtuľa Vrbovce) až 10.Inovec. 

  Cieľ time limit92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2bláznivá trať 2 okruhy, 660 km, prevýšenie 14232 m

  Štart - 1.Ostrývrch až Inovec 1 okruh. Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 321 km, prevýšenie 6301 m, začína 11.Skalka až 20.Klepáč. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Traťvedia legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymikomunikáciami.

  Trať,povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS(max odchýlka 20%),

  kontrolnébody (budú zverejnené a na štarte)

  Poznámka:ak pôjdete podľa GPS a preukážete sa záznamom, v zariadeníči na strave nie je nutné sa fotiť na vrcholoch ani na možnýchkontrolných bodoch, ak nemáte navigačné zariadenie so záznamom,alebo sa bojíte, že sa Vám môže vybiť, pokaziť a podobne,dôkaz o absolvovaní sú práve fotky s vrcholmi, kontrolnými bodmi/selfie . 

  Trate podľa GPS idú a 80% po „c“na 99% mimo hlavných ciest!

  Kategórie: muži,ženy,

  Pretekárimladší ako 18 rokov môžu štartovať so sprievodom

  Vyhlásenievýsledkov: KellysBikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vamipoverený, neposielame nič).

  (finisherskédresy s vlastným menom pre všetkých účastníkovbláznivej trate,
  budúodovzdané na vyhlásení VKT 2020 na konci roka v priestorochgenerálneho partnera TSK.

  Ubytovanie:Usporiadateľnezabezpečuje ubytovanie, pre sprievod, rodinných príslušníkov každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatnéhoprenocovania na miestach na to určených, s láskavýmdovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnejvody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodochktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základnéobčerstvenie (voda,ovocie ionto) počas celého závodu v KellysBikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu prevšetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Taurisa Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, urázov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšieinformácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozíciepretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
16. augusta 2020
 • VKT nonstop 13. augusta 2020  16:00 - 16. augusta 2020  19:00 Bikepark Kálnica, Drahy, 916 37 Kálnica, Slovensko

  Zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

  v spoluprácis generálnym partnerom TSK&KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostnécyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termína čas štartu: Streda 12. 8. 2020 o 00:01 hod. až štvrtok 13.9.do 20:00 hod.,

  prekrátku trať 339 km do piatku 14.9.2020 9:00 hod

  (oficiálnyštart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovaťv stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 11.9.2020,

  V prípadeneskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čassa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný12.8.2020 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00do 13.8.2020

  preveselú trať 339km do piatku 14.8.2020 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosťbezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygienya pod-nonstop

  Štartovné: Dobrovoľnýpríspevok minimálne 20 EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky:mailomna info@vkt-bike.sks uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujemsa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysleGDPR,

  prihláseníste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníciminulých ročníkov

  (mailzašlite, vopred aspoň týždeň)

  Trať:

  1veselá trať: 1 okruh 339 km, prevýšenie 7931 m

  Štart - 1. Ostrý vrch (vrtuľa Vrbovce) až 10.Inovec. 

  Cieľ time limit92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2bláznivá trať 2 okruhy, 660 km, prevýšenie 14232 m

  Štart - 1.Ostrývrch až Inovec 1 okruh. Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 321 km, prevýšenie 6301 m, začína 11.Skalka až 20.Klepáč. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Traťvedia legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymikomunikáciami.

  Trať,povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS(max odchýlka 20%),

  kontrolnébody (budú zverejnené a na štarte)

  Poznámka:ak pôjdete podľa GPS a preukážete sa záznamom, v zariadeníči na strave nie je nutné sa fotiť na vrcholoch ani na možnýchkontrolných bodoch, ak nemáte navigačné zariadenie so záznamom,alebo sa bojíte, že sa Vám môže vybiť, pokaziť a podobne,dôkaz o absolvovaní sú práve fotky s vrcholmi, kontrolnými bodmi/selfie . 

  Trate podľa GPS idú a 80% po „c“na 99% mimo hlavných ciest!

  Kategórie: muži,ženy,

  Pretekárimladší ako 18 rokov môžu štartovať so sprievodom

  Vyhlásenievýsledkov: KellysBikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vamipoverený, neposielame nič).

  (finisherskédresy s vlastným menom pre všetkých účastníkovbláznivej trate,
  budúodovzdané na vyhlásení VKT 2020 na konci roka v priestorochgenerálneho partnera TSK.

  Ubytovanie:Usporiadateľnezabezpečuje ubytovanie, pre sprievod, rodinných príslušníkov každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatnéhoprenocovania na miestach na to určených, s láskavýmdovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnejvody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodochktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základnéobčerstvenie (voda,ovocie ionto) počas celého závodu v KellysBikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu prevšetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Taurisa Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, urázov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšieinformácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozíciepretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
1. septembra 2020
 • Výstup na Ostrý vrch 1. septembra 2020  9:30 - 16:00 Bikepark Kálnica, Drahy, 916 37 Kálnica, Slovensko

  Tradičný výstup z Kálnice ku Dvojkrížu na Ostrom vrchu.
  Zúčastniť sa môžu turisti aj cyklisti.

  Zobraziť viac
26. septembra 2020
 • VKT 24h MTB Kellys Bikepark Kálnica Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v ultra mtb 26. septembra 2020 - 27. septembra 2020  

  Propozície: VKT 24h MTB Kellys Bikepark Kálnica Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v ultra mtb.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

  v spoluprácis generálnym partnerom TSK , KOCR a partnermi.

  Propozície:

  Názov: VKT24h MTB Kellys Bike park Kálnica.

  Účastník: MTS24h mtb seriál

  Miesto: Kellys Bike park Kálnica.

  Dátum: 25.9.– 26.9. 2020

  Početštartujúcich: max 100 pretekárov
  Prezentácia: KellysBikepark Kálnica,  25.9.2020od 14:00 – 18:00 hod

  Štart: KellysBikepark Kálnica

  Cieľ: Kellys Bikepark Kálnica

  Zázemie: Kellys Bikepark Kálnica

  Prihlásiť mailom na Vrchárska koruna Trenčianska <info@vkt-bike.sk>,

  uviesť meno rok narodenia a klub/mesto súhlas s použitím osobných údajov v zmysle GDPR

  Štartovné:
  30€/osobuzaregistr. do 17.8.2020 pripísané do 20.8.2020, účastníciMTS a Klub VKT 30€/osoba
  40€/osobuzaregistr. do 20.8.2020 pripísané do 1.9.2020,účastníci MTS a Klub VKT 30€/osoba
  50€/osobupri registrácii na mieste 25.9.2020

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Vcene je zahrnuté:

  občerstvovaciastanica non-stop, studené i teplé jedlá, nápoje

  parkovaniea miesto na stanovanie

  elektrickápripojka bude na 2 miestach je nutné mať vlastný predlžovacíkábel

  medialea diplomy pre víťazovMedzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultramtb

  1muž 1 žena cena špeciálna cena a zároveň sa stávajú

  Medzinárodným Majstrom Slovenska a Medzinárodnou Majsterkou Slovenska

  Teda muž a žena s najlepším výsledkom, (prejdených kol) bez ohľadu na národnosť a vek

  cen ypre všetkých účastníkov (po prejdení aspoň 100 km), podľa umiestnenia

  parkovanie a stanovanie v priestoroch štartu

  sociálne zariadenia (WC , umyvárka)

  zdravotnícke zabezpečenie

                                              

  Poučenie pretekárov: 25.9.2020o 18.10 hod.

  Štart preteku: 25.9.2020o 19:00 hod.
  Cieľ preteku: 26.9.2020o 19:00 hod.
  Vyhlasovanie výsledkov: 26.9.2020 o 20:00 hod.

  Kategórie:

  Sólo

  Sólo muži U23 do 23 rokov / štartovať môžu pretekári od 18 rokov dovŕšených v roku 2020. Pri doložení súhlasu rodičov (notársky overený) môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia.

  Sólo muži do 39 rokov

  Sólo muži 40-49 rokov

  Sólo muži 50-59 rokov

  Sólo muži 60 a viac rokov

  Sólo ženy U23 do 23 rokov / to isté ako u mužov U23

  Sólo ženy 23-39 rokov

  Sólo ženy 40-49 rokov

  Sólo ženy 50-59 rokov

  Sólo ženy 60 a viac rokov

  Bodovanie preteku do 24 MTS seriálu:

  (seriál má kategórie Do 40 do 60 nad 60. Poradie v seriáli bude podľa toho vyhodnotený)

  1.miesto .......... 100 bodov
  2. miesto........... 99 bodov
  3.miesto........... 98 bodov
  4. miesto .......... 97 bodov
  .
  .
  100.miesto .......... 1 bod

  Bezpečnosť:

  každý účastník preteku je povinný používať na trati bezpečnostnú prilbu. Nedodržanie tejto povinnosti je dôvodom na okamžitú diskvalifikáciu. Pretek sa koná na vyznačenej trati, ktorej časti vedú na komunikáciách  s dopravnou premávkou. Z tohto dôvodu, a z hľadiska bezpečnosti každého pretekára je tento povinný prispôsobiť svoju jazdu pravidlám bezpečnosti na cestnej komunikácii, i mimo nej.

  !!! Všetci súťažiaci na „Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultramtb

  VKT24H Kellys Bikepark Kálnica.“ sa zúčastňujú preteku výhradne na vlastnú zodpovednosť !!!

  Upozornenia:

  prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  vonkajšia podpora bez obmedzení

  všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšie informácie:

  preteky sa konajú za každého počasia

  v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy,alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
27. septembra 2020
 • VKT 24h MTB Kellys Bikepark Kálnica Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v ultra mtb 26. septembra 2020 - 27. septembra 2020  

  Propozície: VKT 24h MTB Kellys Bikepark Kálnica Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v ultra mtb.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

  v spoluprácis generálnym partnerom TSK , KOCR a partnermi.

  Propozície:

  Názov: VKT24h MTB Kellys Bike park Kálnica.

  Účastník: MTS24h mtb seriál

  Miesto: Kellys Bike park Kálnica.

  Dátum: 25.9.– 26.9. 2020

  Početštartujúcich: max 100 pretekárov
  Prezentácia: KellysBikepark Kálnica,  25.9.2020od 14:00 – 18:00 hod

  Štart: KellysBikepark Kálnica

  Cieľ: Kellys Bikepark Kálnica

  Zázemie: Kellys Bikepark Kálnica

  Prihlásiť mailom na Vrchárska koruna Trenčianska <info@vkt-bike.sk>,

  uviesť meno rok narodenia a klub/mesto súhlas s použitím osobných údajov v zmysle GDPR

  Štartovné:
  30€/osobuzaregistr. do 17.8.2020 pripísané do 20.8.2020, účastníciMTS a Klub VKT 30€/osoba
  40€/osobuzaregistr. do 20.8.2020 pripísané do 1.9.2020,účastníci MTS a Klub VKT 30€/osoba
  50€/osobupri registrácii na mieste 25.9.2020

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Vcene je zahrnuté:

  občerstvovaciastanica non-stop, studené i teplé jedlá, nápoje

  parkovaniea miesto na stanovanie

  elektrickápripojka bude na 2 miestach je nutné mať vlastný predlžovacíkábel

  medialea diplomy pre víťazovMedzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultramtb

  1muž 1 žena cena špeciálna cena a zároveň sa stávajú

  Medzinárodným Majstrom Slovenska a Medzinárodnou Majsterkou Slovenska

  Teda muž a žena s najlepším výsledkom, (prejdených kol) bez ohľadu na národnosť a vek

  cen ypre všetkých účastníkov (po prejdení aspoň 100 km), podľa umiestnenia

  parkovanie a stanovanie v priestoroch štartu

  sociálne zariadenia (WC , umyvárka)

  zdravotnícke zabezpečenie

                                              

  Poučenie pretekárov: 25.9.2020o 18.10 hod.

  Štart preteku: 25.9.2020o 19:00 hod.
  Cieľ preteku: 26.9.2020o 19:00 hod.
  Vyhlasovanie výsledkov: 26.9.2020 o 20:00 hod.

  Kategórie:

  Sólo

  Sólo muži U23 do 23 rokov / štartovať môžu pretekári od 18 rokov dovŕšených v roku 2020. Pri doložení súhlasu rodičov (notársky overený) môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia.

  Sólo muži do 39 rokov

  Sólo muži 40-49 rokov

  Sólo muži 50-59 rokov

  Sólo muži 60 a viac rokov

  Sólo ženy U23 do 23 rokov / to isté ako u mužov U23

  Sólo ženy 23-39 rokov

  Sólo ženy 40-49 rokov

  Sólo ženy 50-59 rokov

  Sólo ženy 60 a viac rokov

  Bodovanie preteku do 24 MTS seriálu:

  (seriál má kategórie Do 40 do 60 nad 60. Poradie v seriáli bude podľa toho vyhodnotený)

  1.miesto .......... 100 bodov
  2. miesto........... 99 bodov
  3.miesto........... 98 bodov
  4. miesto .......... 97 bodov
  .
  .
  100.miesto .......... 1 bod

  Bezpečnosť:

  každý účastník preteku je povinný používať na trati bezpečnostnú prilbu. Nedodržanie tejto povinnosti je dôvodom na okamžitú diskvalifikáciu. Pretek sa koná na vyznačenej trati, ktorej časti vedú na komunikáciách  s dopravnou premávkou. Z tohto dôvodu, a z hľadiska bezpečnosti každého pretekára je tento povinný prispôsobiť svoju jazdu pravidlám bezpečnosti na cestnej komunikácii, i mimo nej.

  !!! Všetci súťažiaci na „Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultramtb

  VKT24H Kellys Bikepark Kálnica.“ sa zúčastňujú preteku výhradne na vlastnú zodpovednosť !!!

  Upozornenia:

  prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  vonkajšia podpora bez obmedzení

  všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšie informácie:

  preteky sa konajú za každého počasia

  v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy,alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
23. októbra 2020
 • Everesting 23. októbra 2020  12:00 - 24. októbra 2020  19:00 Bikepark Kálnica, Drahy, 916 37 Kálnica, Slovensko

  Zdolaj 8848 výškových metrov na jeden záťah a staň sa Everesterom.

  Zobraziť viac
24. októbra 2020
 • Everesting 23. októbra 2020  12:00 - 24. októbra 2020  19:00 Bikepark Kálnica, Drahy, 916 37 Kálnica, Slovensko

  Zdolaj 8848 výškových metrov na jeden záťah a staň sa Everesterom.

  Zobraziť viac
17. novembra 2020
 • Free TN 17. novembra 2020  6:00 - 16:00 Lesopark Brezina, Unnamed Road, 911 01 Trenčín, Slovensko

  Bežecko - cyklistické podujatie k výročiu Nežnej revolúcie

  Zobraziť viac
Scroll to Top