Kalendár akcií

Kalendár akcií

11. augusta 2021
 • VKT nonstop 11. augusta 2021  7:30 - 14. augusta 2021  20:00 Bikepark Kálnica, 428, 916 37 Kálnica, Slovensko

   zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys Bikepark Kálnica

  v spolupráci s generálnym partnerom TSK & KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termín a čas štartu: Streda 11. 8. 2021 o 00:01 hod. až štvrtok 12.8.2021 20:00 hod.,

  pre veselú trať 200km do piatku 13.8.2021 9:00 hod

  (oficiálny štart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovať v stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 10.9.2021,

  V prípade neskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čas sa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný 11.8.2021 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00 do 12.8.2021

  pre bláznivú trať 400 km do piatku 13.8.2021 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosť bezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygieny

  Štartovné: Dobrovoľný príspevok minimálne 30EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky: mailom na info@vkt-bike.sk s uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujem sa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysle GDPR,

  prihlásení ste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníci minulých ročníkov

  (mail zašlite aspoň týždeň vopred)

  Trať:

  1 veselá trať: 1 okruh 200 km, prevýšenie 4000 m

  Cieľ time limit 92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2 bláznivá trať 2 okruhy, 600 km, prevýšenie 12000 m

  Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 400 km, prevýšenie 8000 m. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Trať vedie legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymi komunikáciami.

  Trať povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS

  kontrolné body (budú zverejnené a na štarte)

  Kategórie: muži, ženy

  Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať iba so sprievodom

  Vyhlásenie výsledkov: Kellys Bikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vami poverený, neposielame nič).

  Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie pre sprievod, rodinných príslušníkov.  Každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatného prenocovania na miestach na to určených, s láskavým dovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnej vody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodoch ktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základné občerstvenie (voda, ovocie, ionto) počas celého závodu v Kellys Bikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu pre všetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Tauris a Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, úrazov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšie informácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
12. augusta 2021
 • VKT nonstop 11. augusta 2021  7:30 - 14. augusta 2021  20:00 Bikepark Kálnica, 428, 916 37 Kálnica, Slovensko

   zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys Bikepark Kálnica

  v spolupráci s generálnym partnerom TSK & KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termín a čas štartu: Streda 11. 8. 2021 o 00:01 hod. až štvrtok 12.8.2021 20:00 hod.,

  pre veselú trať 200km do piatku 13.8.2021 9:00 hod

  (oficiálny štart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovať v stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 10.9.2021,

  V prípade neskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čas sa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný 11.8.2021 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00 do 12.8.2021

  pre bláznivú trať 400 km do piatku 13.8.2021 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosť bezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygieny

  Štartovné: Dobrovoľný príspevok minimálne 30EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky: mailom na info@vkt-bike.sk s uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujem sa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysle GDPR,

  prihlásení ste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníci minulých ročníkov

  (mail zašlite aspoň týždeň vopred)

  Trať:

  1 veselá trať: 1 okruh 200 km, prevýšenie 4000 m

  Cieľ time limit 92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2 bláznivá trať 2 okruhy, 600 km, prevýšenie 12000 m

  Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 400 km, prevýšenie 8000 m. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Trať vedie legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymi komunikáciami.

  Trať povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS

  kontrolné body (budú zverejnené a na štarte)

  Kategórie: muži, ženy

  Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať iba so sprievodom

  Vyhlásenie výsledkov: Kellys Bikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vami poverený, neposielame nič).

  Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie pre sprievod, rodinných príslušníkov.  Každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatného prenocovania na miestach na to určených, s láskavým dovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnej vody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodoch ktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základné občerstvenie (voda, ovocie, ionto) počas celého závodu v Kellys Bikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu pre všetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Tauris a Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, úrazov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšie informácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
13. augusta 2021
 • VKT nonstop 11. augusta 2021  7:30 - 14. augusta 2021  20:00 Bikepark Kálnica, 428, 916 37 Kálnica, Slovensko

   zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys Bikepark Kálnica

  v spolupráci s generálnym partnerom TSK & KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termín a čas štartu: Streda 11. 8. 2021 o 00:01 hod. až štvrtok 12.8.2021 20:00 hod.,

  pre veselú trať 200km do piatku 13.8.2021 9:00 hod

  (oficiálny štart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovať v stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 10.9.2021,

  V prípade neskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čas sa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný 11.8.2021 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00 do 12.8.2021

  pre bláznivú trať 400 km do piatku 13.8.2021 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosť bezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygieny

  Štartovné: Dobrovoľný príspevok minimálne 30EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky: mailom na info@vkt-bike.sk s uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujem sa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysle GDPR,

  prihlásení ste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníci minulých ročníkov

  (mail zašlite aspoň týždeň vopred)

  Trať:

  1 veselá trať: 1 okruh 200 km, prevýšenie 4000 m

  Cieľ time limit 92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2 bláznivá trať 2 okruhy, 600 km, prevýšenie 12000 m

  Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 400 km, prevýšenie 8000 m. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Trať vedie legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymi komunikáciami.

  Trať povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS

  kontrolné body (budú zverejnené a na štarte)

  Kategórie: muži, ženy

  Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať iba so sprievodom

  Vyhlásenie výsledkov: Kellys Bikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vami poverený, neposielame nič).

  Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie pre sprievod, rodinných príslušníkov.  Každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatného prenocovania na miestach na to určených, s láskavým dovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnej vody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodoch ktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základné občerstvenie (voda, ovocie, ionto) počas celého závodu v Kellys Bikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu pre všetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Tauris a Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, úrazov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšie informácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
14. augusta 2021
 • VKT nonstop 11. augusta 2021  7:30 - 14. augusta 2021  20:00 Bikepark Kálnica, 428, 916 37 Kálnica, Slovensko

   zdolaj všetkých 20 vrcholov v 2 okruhoch so štartom a cieľom v Kellys Bikepark Kálnica.

  Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys Bikepark Kálnica

  v spolupráci s generálnym partnerom TSK & KOCR a partnermi Vás pozýva:

  Disciplína: vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

  Termín a čas štartu: Streda 11. 8. 2021 o 00:01 hod. až štvrtok 12.8.2021 20:00 hod.,

  pre veselú trať 200km do piatku 13.8.2021 9:00 hod

  (oficiálny štart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovať v stredu a štvrtok od 9:00-20:00,

  Prezentácia: KELLYSBIKEPARK KALNICA,  22:00-23:30 10.9.2021,

  V prípade neskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tel.č: 0903 510 447

  Čas sa účastníkovi spúšťa až po prezentácii.

  Štart: KELLYSBIKEPARK KALNICA,

  hromadný 11.8.2021 o 00.01 hod.,  

  následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00 do 12.8.2021

  pre bláznivú trať 400 km do piatku 13.8.2021 9:00h

  Cieľ: http://www.bikecentrumkalnica.sk/,

  možnosť bezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygieny

  Štartovné: Dobrovoľný príspevok minimálne 30EUR, na účet VKT. 

  Číslo účtu: SK1911000000002949019479

  Prihlášky: mailom na info@vkt-bike.sk s uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:

  prihlasujem sa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysle GDPR,

  prihlásení ste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníci minulých ročníkov

  (mail zašlite aspoň týždeň vopred)

  Trať:

  1 veselá trať: 1 okruh 200 km, prevýšenie 4000 m

  Cieľ time limit 92 hod./sobota 15.8. 20:00 hod. Kellys Bikepark Kálnica

  2 bláznivá trať 2 okruhy, 600 km, prevýšenie 12000 m

  Kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2. okruhu.

  2 okruh 400 km, prevýšenie 8000 m. Cieľ Kellys Bikepark Kálnica

  Trať vedie legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymi komunikáciami.

  Trať povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS

  kontrolné body (budú zverejnené a na štarte)

  Kategórie: muži, ženy

  Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať iba so sprievodom

  Vyhlásenie výsledkov: Kellys Bikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01hod.
  Diplomy ceny pre všetkých (osobne alebo môže zobrať Vami poverený, neposielame nič).

  Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie pre sprievod, rodinných príslušníkov.  Každý si hradí všetky náklady sám. Možnosť bezplatného prenocovania na miestach na to určených, s láskavým dovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnej vody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodoch ktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základné občerstvenie (voda, ovocie, ionto) počas celého závodu v Kellys Bikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotu pre všetkých od food &drink partnerov: RYBA Košice, Tauris a Koniferum.

  Podmienkyúčasti:

  • prilba na hlave počas celých pretekov

  • funkčný mobilný telefón a nabíjačka

  • poistenie pre prípad zásahu HS, úrazov a podobne

  • štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov

  • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

  • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

  • prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

  • ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  • možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

  • vonkajšia podpora bez obmedzení

  • všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

  Ďaľšie informácie:

  • preteky sa konajú za každého počasia

  • v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

  Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

  Zobraziť viac
Scroll to Top